Bp Adam Szal następcą abp. Józefa Michalika w Przemyślu

30-04-2016

Dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej Adam Szal został mianowany przez Ojca Świętego Franciszka arcybiskupem metropolitą przemyskim. Będzie następcą abp. Józefa Michalika, który przechodzi na emeryturę.

0
3135

DOKUMENT: Komunikat Nuncjatury Apostolskiej

Arcybiskup Józef Michalik 20 kwietnia br. ukończył 75 lat i uzyskał wiek emerytalny. Wcześniej, zgodnie z prawem kanonicznym, złożył rezygnację i od dnia jej przyjęcia w archidiecezji przemyskiej modlono się w intencji przyszłego arcypasterza, „aby mógł podjąć i wypełnić swoją posługę w duchu miłości do Chrystusa Pana i Jego ludu”. Decyzją Ojca Świętego Franciszka został nim mianowany 30 kwietnia dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej Adam Szal. Ingres do katedry w Przemyślu planowany jest w sobotę, 21 maja o godz. 10.00.

NOMINACJA_Szal_A

Nowy metropolita przemyski ma 62 lata, pochodzi z Wysokiej koło Łańcuta. Od 37 lat jest kapłanem, 16 lat temu został konsekrowany na biskupa. W diecezji znany jest m.in. z tego, że co roku pielgrzymuje pieszo na Jasną Górę i do sanktuariów maryjnych na terenie Podkarpacia. Od 2007 r. jest delegatem Episkopatu ds. Ruchu Światło-Życie.

Bp Adam Szal jest doktorem teologii. Urodził się 23 grudnia 1953 roku w Wysokiej koło Łańcuta. Na kapłana został wyświęcony 31 maja 1979 roku w Przemyślu z rąk ówczesnego biskupa diecezjalnego Ignacego Tokarczuka. 16 listopada 2000 roku Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji przemyskiej. Święcenia biskupie przyjął 23 grudnia 2000 roku. Głównym konsekratorem był wówczas abp Józef Michalik. W archidiecezji przemyskiej bp Szal jest wikariuszem generalnym. W Konferencji Episkopatu Polski pełni funkcję delegata ds. Ruchu Światło-Życie, wchodzi też w skład Komisji ds. Misji oraz Komisji Nadzorczej Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM.  Jego zawołaniem biskupim są słowa „Gloria Tibi Trinitas” („Chwała Tobie Trójco”).

Zobacz też:
Szczegółowy biogram oraz materiały do pobrania na stronie archidiecezji przemyskiej

>>Biskup-pielgrzym – rozmowa z abp. Adamem Szalem

Zdjęcia do pobrania:

>>Bp Adam Szal podczas zebrania plenarnego w Warszawie (2015 r.)

>>Bp Adam Szal podczas zebrania plenarnego w Warszawie (2014 r.)

>>Abp Józef Michalik i bp Adam Szal

EMERYTURA_AJM2

Bp Adam Szal zastąpi abp. Józefa Michalika, który pasterzem archidiecezji przemyskiej był 23 lata. Niemal całą drugą połowę tej posługi dzielił między diecezję a Konferencję Episkopatu Polski, gdzie przez 10 lat pełnił funkcję przewodniczącego Episkopatu (wcześniej był przez 5 lat zastępcą przewodniczącego). Był pierwszym przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, który nie był jednocześnie prymasem Polski. Biskupi wybrali go na stanowisko przewodniczącego w 2004 r., po pięciu latach – decyzją Episkopatu – arcybiskup Michalik rozpoczął drugą kadencję. Funkcję przewodniczącego KEP pełnił do 12 marca 2014 r. W maju tego samego roku obchodził jubileusz 50-lecia kapłaństwa. W październiku 2016 roku minie 30 lat od kiedy został biskupem.

Abp Józef Michalik rezygnację z funkcji metropolity przemyskiego złożył już w lipcu ubiegłego roku. W listopadzie poinformował o przyjęciu jej przez Ojca Świętego. Miał jednak pozostać arcybiskupem metropolitą do osiągnięcia wieku kanonicznego i wyznaczenia następcy. „Jeśli coś udało się nam wspólnie w Bożej sprawie dobrego dokonać, to stało się to dzięki Bożej łasce i Waszej pomocy” – pisał w lipcu ub. r. w liście do diecezjan abp Michalik. 20 kwietnia ukończył 75 lat. 30 kwietnia Papież wyznaczył na jego następcę bp. Adama Szala.

Abp Józef Michalik urodził się 20 kwietnia 1941 r. w Zambrowie (diecezja łomżyńska), święcenia kapłańskie z rąk bp. Czesława Falkowskiego przyjął 23 maja 1964 r. w Łomży. 1 października 1986 r. został mianowany ordynariuszem gorzowskim, konsekrowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II 16 października 1986 r. w Bazylice św. Piotra. 17 kwietnia 1993 r. został arcybiskupem metropolitą przemyskim. Od 2004 do 2014 r. był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Od 2011 r. do 2014 r. pełnił też funkcję  wiceprzewodniczącego Rady Konferencji Biskupów Europy (CCEE). W Konferencji Episkopatu Polski wchodzi w skład Rady Stałej oraz Zespołu ds. Wizyty Ojca Świętego w Polsce 2016 r.

Zobacz też:
Ojciec Święty przyjął rezygnację abp. Michalika
Abp Michalik – przewodniczący KEP w latach 2004-2014

>>Rozmowa z abp. Józefem Michalikiem kończącym posługę metropolity przemyskiego

BRAK KOMENTARZY