Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu jest zachętą do modlitwy, pokuty i wstrzemięźliwości, skierowaną do wierzących i wszystkich ludzi dobrej woli – powiedział bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych, podczas konferencji prasowej zapowiadającej 56. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, który w tym roku będziemy przeżywać od 19 do 25 lutego.

„Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu jest zachętą do modlitwy, pokuty i wstrzemięźliwości, skierowaną do wierzących i wszystkich ludzi dobrej woli. Widzimy bowiem coraz więcej ludzi uzależnionych od alkoholu i innych substancji. Inicjator Tygodnia Modlitw bł. kard. Stefan Wyszyński widział uzależnienie jako zagrożenie dla całego Narodu. Zachęcał Rodaków do osobistej i wspólnej modlitwy o pokonanie plagi pijaństwa” – zaznaczył bp Bronakowski.

Bp Bronakowski przyznał, że podstawowym problemem w Polsce jest obecnie proalkoholowa mentalność, pijaństwo i alkoholizm. „Dane Światowej Organizacji Zdrowia z 2019 roku wskazują, że w populacji powyżej 15. roku życia, na głowę każdego Polaka przypadało prawie 12 litrów czystego spirytusu. A już 8 litrów uznaje się za poziom progowy dla postępującej degradacji narodu” – przypomniał.

Bp Bronakowski przedstawił również inicjatywy Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych o charakterze ogólnopolskim, które mają na celu troskę o szeroko rozumianą trzeźwość Narodu. „Są to sesje, sympozja, konferencje, ale także pielgrzymki, rekolekcje, dni skupienia. To także opracowanie materiałów dla duszpasterzy, aby pomóc im w pracy trzeźwościowej we wspólnotach parafialnych” – dodał. Przypomniał, że na początku każdego roku Zespół wydaje Vademecum Apostolstwa Trzeźwości, zawierające materiały na każdy dzień Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu, propozycje nabożeństw, modlitw, świadectwa, artykuły i przydatne informacje.

Bp Bronakowski zaznaczył, że w tym roku działalności duszpasterskiej przyświeca hasło: „Ku trzeźwości z Kościołem”. „Jako wierzący chcemy kroczyć drogą ku trzeźwości indywidualnej, rodzinnej, społecznej i narodowej według ugruntowanej przez wieki nauki Kościoła” – dodał.

„Droga ku trzeźwości Narodu jest drogą dla nas wszystkich. Kościół przez wieki wypracował dobre i sprawdzone metody pracy nad sobą, sposoby troski o wolność wewnętrzną. Naprawdę warto poznać tę mądrość i do niej się stosować” – podkreślił bp Bronakowski. Podziękował także wszystkim zaangażowanym w troskę o trzeźwość naszego Narodu.

Ks. Marek Dziewiecki, członek Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych, wyjaśnił na początku, czym jest trzeźwość. „Dla dzieci i młodzieży trzeźwość to abstynencja, a dla osób dorosłych to albo abstynencja albo umiarkowane, symboliczne sięganie po alkohol”. Z kolei nietrzeźwość to „sięganie po alkohol nawet w tzw. małych ilościach przez nieletnich i upijanie się przez dorosłych”. Ks. Dziewiecki przyznał, że nietrzeźwość prowadzi do zaburzonych relacji, do niszczenia zdrowia, a na dłuższą metę do uzależnienia.

Odnosząc się do tematu tegorocznych działań na rzecz trzeźwości, ks. Dziewiecki zauważył, że troska Kościoła o trzeźwość ma dwa wymiary. „Pierwszy to bezpośrednia troska o trzeźwość, pomaganie ludziom, by żyli tak, aby nie groziło im uzależnienie, a drugie zadanie to jest wyciąganie pomocnej dłoni do tych, którzy są dotknięci nietrzeźwością” – zaznaczył.

Ks. Dziewiecki podkreślił, że Kościół „uczy ludzi trzeźwego myślenia o całym człowieku i o wszystkich sferach życia, także o toksycznych relacjach”. „Kościół uczy także mądrej miłości wobec uzależnionych” – dodał. Przyznał, że Kościół uczy również „trzeźwego postępowania, nie tylko myślenia”.

Zaznaczył, że „Kościół pomaga uzależnionym nauczyć się sztuki życia, nie tylko niepicia”. „Rola Kościoła w tej kwestii jest nie do zastąpienia. Tylko Kościół pomaga rozumieć całego człowieka” – podkreślił ks. Dziewiecki.

BP KEP

Materiały na 56. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

Modlitewnik Apostoła Trzeźwości 2023

Konferencja prasowa zapowiadająca 56. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu (Warszawa, 14.02.2023 r.)