Bp Cisło w Dniu Judaizmu: bez Jana Pawła II dialog nie przybrałby takiego tempa

18-01-2017
1481

– Nie wiem czy bez Jana Pawła II dialog przybrałby takie tempo i przyniósł takie owoce, jakie dziś mamy – powiedział bp Mieczysław Cisło podczas centralnych obchodów Dnia Judaizmu, którego gospodarzem w tym są Kielce.

Podczas panelu dyskusyjnego ks. prof. Przemysław Kantyka, kierownik Katedry Teologii Protestanckiej w Instytucie Ekumenicznym na Wydziale Teologii KUL, zauważył, że bardzo ważnym zadaniem dla Żydów i chrześcijan, jest wspólne przeciwstawianie się bałwochwalstwu, które jest groźnym grzechem współczesnych czasów i przejawia się chociażby w postaci materializmu.

Głos zabrała także Małgorzata Kordowicz, pierwsza Polka używająca tytułu rabina, związana z Gminą Wyznaniową Żydowską w Warszawie. Jej zdaniem najważniejszą wspólną wartością jest to, że wszyscy ludzie są stworzeni na obraz i podobieństwo Boga i jeśli będziemy o tym pamiętać, nasze spotkanie z drugim człowiekiem będzie łatwiejsze. – Na pewno dialog jest zawsze korzystny, nigdy zagrażający. Myślę, że inaczej kształtują się relacje międzyludzkie w takich kategoriach – powiedziała.

Bp Rafał Markowski, przewodniczący Komitetu KEP ds. Dialogu z Judaizmem oraz Rady KEP ds. Dialogu Religijnego, przypomniał, że Sobór Watykański II otworzył drzwi do dialogu międzywyznaniowego. – Wynika to z przeświadczenia, że Bóg chce zbawić wszystkich ludzi. To postawa Kościoła, który chce naprawdę wprowadzić w życie dialog – powiedział duchowny, dodając, że wielkim wyzwaniem wobec współczesnego świata jest kryzys religijny i nie jest to kwestia wyłącznie procesu sekularyzacji.

Zdaniem biskupa problem istnieje również w kościele, a polega on na rozbieżności miedzy tym co człowiek wyznaje, a czym naprawdę żyje. – Z tym rozdźwiękiem świat ma duży problem. Wspólnym wyzwaniem jest to, żeby ożywić wiarę ludzi tak, by kształtowała ona ich życie. Dopiero wtedy będziemy mówili o wierze, która prowadzi do świętości – podsumował przewodniczący Komitetu KEP ds. Dialogu z Judaizmem.

Jak podkreślił bp Mieczysław Cisło, to za sprawą św. Jana Pawła II, przesłanie Soboru Watykańskiego II o dialogu, zostało wprowadzone w życie. – Nie wiem czy dialog Kościołów bez Jana Pawła II przybrałby takie tempo i przyniósł takie owoce, jakie dziś mamy. On dał życie temu dokumentowi – stwierdził biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej, który podkreślił, że ogromną rolę odegrał również prymas senior abp Henryk Muszyński.

Następnie głos zabrał abp Henryk Muszyński, który wyraził przekonanie, że przyszłe pokolenie będzie wyrastało ze wspólnego dziedzictwa. – Mamy wspólne dziedzictwo, wspólną hebrajska Biblie, z której wynikają wspólne zobowiązania – stwierdził prymas senior, dodając, że najważniejszym wyzwaniem jest obrona życia.

– Przykazanie „Nie będziesz zabijał” jest adresowane do wszystkich ludzi i nie można wykluczać z niego nikogo ani chorych, ani cierpiących, ani starszych – stwierdził hierarcha, który był pionierem dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce.

Jak zauważył abp Muszyński, w dzisiejszych czasach ok. 65 mln osób to imigranci, ok. 60 – 70% ludzi z zespołem Downa nie może się urodzić, a liczba bezdomnych też wciąż rośnie. – Ochrona najsłabszych, to nasze najważniejsze zobowiązanie! Nie chodzi tylko o walkę z bałwochwalstwem, ale i ochrona najsłabszych, a przede wszystkim głoszenie światu nadziei! – podsumował prymas senior.

Tegorocznym obchodom Dnia Judaizmu towarzyszy cytat z proroka Izajasza: „Uwiodłeś mnie a ja pozwoliłem się uwieść”.

W Kościele katolickim Dzień Judaizmu po raz pierwszy obchodzono w 1998 r. Co roku celebrowany jest w innym polskim mieście. Katolicko-żydowskie spotkanie zostało zainicjowane przez Episkopat Polski.

Celem Dnia Judaizmu jest refleksja wśród katolików na temat wspólnego z żydami duchowego dziedzictwa i poszukiwanie dalszych impulsów do dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Stałymi elementami spotkania są prelekcje, dyskusje, wydarzenia kulturalne oraz wspólna modlitwa.

ar / Kielce (KAI)