„Życie sportowca jest tworzeniem kultury. Kultura, która przybiera piękno poprzez wyrzeczenie, zmaganie się, kształtowanie w sobie człowieczeństwa. Jak przez sztukę, tak również przez sport możemy wznosić się do Boga” – podkreślił bp Marian Florczyk, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Sportowców, po otrzymaniu od Ojca Świętego Franciszka nominacji na członka Papieskiej Rady ds. Kultury.

 

Bp Florczyk od kilkunastu lat współpracował z Papieską Radą ds. Kultury. Jak zaznaczył, nominacja na jej członka mogła być związana z reorganizacją Rady, do której zostało dołączone zagadnienie sportu.

 

„Informację o nominacji do Papieskiej Rady ds. Kultury przyjąłem z wielką radością i wdzięcznością samemu Papieżowi Franciszkowi i kard. Ravasiemu, który stoi na czele Rady” – zaznaczył bp Florczyk.

 

Biskup Marian Florczyk urodził się 25 października 1954 r. w Kielcach. Święcenia prezbiteratu przyjął 6 czerwca 1981 r. z rąk bp. Stanisława Szymeckiego. W 1987 r. uzyskał stopień licencjata na Wydziale Nauk Społecznych Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie, a w 1990 r. doktora nauk społecznych.

21 lutego 1998 r. został mianowany biskupem pomocniczym diecezji kieleckiej i biskupem tytularnym Limata. Sakrę biskupią przyjął 18 kwietnia 1998 r. w kościele św. Józefa Robotnika w Kielcach z rąk kard. Franciszka Macharskiego oraz biskupów kieleckich: diecezjalnego Kazimierza Ryczana i pomocniczego Mieczysława Jaworskiego.

W Konferencji Episkopatu Polski obok delegata KEP ds. Duszpasterstwa Sportowców jest członkiem Rady ds. Społecznych oraz Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży. Z nominacji papieskiej brał udział w październiku 2018 roku w XV Zgromadzeniu Ogólnym Synodu Biskupów obradującym wokół tematu “Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania”.

st (KAI) / Watykan