Potrzeba nam słuchania, rozeznawania, decyzji i dopiero pójścia do świata – mówił bp Jacek Kiciński CMF w homilii Mszy św. kończącej 152. Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. Obrady miały miejsce 14 i 15 maja w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

Przewodniczący Komisji KEP ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego bp Jacek Kiciński CMF podczas Eucharystii sprawowanej na zakończenie zebrania plenarnego wyższych przełożonych zakonów męskich podkreślił potrzebę powrotu do źródeł: do słuchania Słowa Bożego, modlitwy, rozeznawania i budowania jedności. Mówiąc o synodalności, nawiązał do encykliki papieża Pawła VI „Ecclesiam suam”. Podkreślił, że na pierwszym miejscu ma być przywrócenie w Kościele świadomości wiary w realną obecność Jezusa Chrystusa, na drugim – odnowa duchowa prowadząca do spotkania z Jezusem i nawrócenia, a dopiero na trzecim miejscu wyjście do świata.

Podkreślił, że po Soborze Watykańskim II często osoby życia konsekrowanego skupiają się na wyjściu do świata a zapominają o formacji duchowej, chrześcijańskiej, o przywróceniu wiary w realną obecność Jezusa Chrystusa. Zauważył, że istnieje tendencja do zajmowania się Bogiem, by mieć wszystko pod kontrolą. „Synod jest po to, by pozwolić Bogu zająć się nami” – powiedział. „Duch Święty to najlepszy plan” – dodał. Podkreślił też potrzebę powrotu do wspólnej drogi i do jedności. Wskazał, że dziś jedność jest niszczona przez świat, ale też przez nas samych, poprzez niszczenie autorytetów, skandalizację życia publicznego, zatopienie w doczesności. „W wielu wspólnotach zatopieni jesteśmy w doczesności” – podkreślił bp Kiciński.

Zachęcił do powrotu do postawy bycia dzieckiem. „Oddać wszystko, zaufać i wierzyć to jest bardzo ważne i bardzo trudne” – powiedział. „Potrzeba nam również powrócić do Wieczernika, do modlitwy, do słuchania i rozeznawania” – dodał. „Co Duch mówi do Kościoła, któremu na imię taki zakon, takie zgromadzenie? Potrzeba nam słuchania, rozeznawania, decyzji i dopiero pójścia do świata” – powiedział w homilii. Zachęcając do otwarcia na nowość i wyjście do ludzi, podkreślił, że najskuteczniejsze sposoby ewangelizacji to: duchowość spotkania i duszpasterstwo obecności. Wskazał też na wyrażone podczas synodu pragnienia ludzi świeckich dotyczące obecności kapłanów i osób życia konsekrowanego, adoracji Najświętszego Sakramentu, formacji duchowej i teologicznej oraz wspólnej ewangelizacji.

Msza św. pod przewodnictwem bp. Jacka Kicińskiego CMF, przewodniczącego Komisji KEP ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego zakończyła dwudniowe obrady zakonników. Głównym tematem była synodalna obecności zakonów w Kościołach partykularnych i obecność zakonów w diecezjach.

W zebraniu wzięli udział wyżsi przełożeni 59 rodzin zakonnych, które na terenie Polski mają 78 jurysdykcji zakonnych. Przybyli także delegaci konferencji ds. zakonów męskich w diecezjach. Gośćmi specjalnymi spotkania był ks. Grzegorz Strzelczyk z archidiecezji katowickiej, który w zastępstwie abp. Adriana Galbasa SAC przedstawił prelekcję pt. „Jakimi drogami włączyć osoby konsekrowane w synodalność Kościoła partykularnego?” oraz ks. Andrei Bozzolo SDB, rektor Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie, zaangażowany w synod o młodzieży i aktualnie trwający synod o synodalności.

KWPMZZ/ BP KEP

>>Relacja na stronie www.zyciezakonne.pl

>>Pierwszy dzień obrad

>>Drugi dzień obrad

>>Galeria zdjęć

152. Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce (Warszawa, 14-15.05.2024)

BRAK KOMENTARZY