Kryzys, który się wytworzył w związku z wojną za naszą wschodnią granicą, sprawił, że konieczne jest niesienie pomocy naszym siostrom i braciom zarówno tam jak i milionom uchodźców, którzy pozostawili wszystko co mieli i musieli udać się na tułaczkę – powiedział bp Artur G. Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, podczas konferencji prasowej prezentującej opracowanie ISKK dotyczące pomocy Kościoła katolickiego w Polsce dla Ukrainy.

Bp Miziński podkreślił, że Kościół prowadzi pomoc uchodźcom z Ukrainy we współpracy z władzami samorządowymi. „Są realizowane transporty pomocy na Ukrainę, pomoc świadczona jest w m.in. parafiach, klasztorach, domach rekolekcyjnych, domach prywatnych” – zaznaczył.

Sekretarz generalny KEP podziękował wszystkim, którzy się w tę pomoc angażują: wiernym świeckim, którzy otworzyli swoje serca i domy, a także zakonom, osobom duchownym, samorządom i wszystkim ludziom dobrej woli w Polsce i za granicą. „Sprawdzianem miłości Boga jest miłość braterska” – dodał.

Ks. Wojciech Sadłoń SAC, dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, wyjaśnił, że raport został przygotowany w oparciu o badanie w trzech grupach podmiotów: w parafiach katolickich i grekokatolickich, w zakonach żeńskich i męskich oraz obejmuje okres od 24 lutego do 31 marca br. „98 proc. parafii zaangażowało się w pomoc uchodźcom i najczęściej była to pomoc finansowa. 74 proc. parafii przekazało dary rzeczowe, a 45 proc. parafii zapewniło miejsca noclegowe” – stwierdził ks. Sadłoń.

Ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska, przyznał, że suma wpłat zebranych przez Caritas Polska oraz Caritas diecezjalne na pomoc Ukrainie przekroczyła 100 mln zł. „Ponad połowa tej kwoty jest już w diecezjach i środki te zapewniają wsparcie dla ukraińskich uchodźców w Polsce, ale także dla mieszkańców Ukrainy” – podkreślił ks. Iżycki. Dodał, że wartość wsparcia przekazanego w postaci darów rzeczowych wyniosła 136 mln zł.

Skala pomocy udzielanej uchodźcom z Ukrainy, przebywającym na terytorium Polski (nie badano wsparcia kierowanego na teren Ukrainy), w okresie od 24 lutego do 31 marca 2022 roku wynosiła:

Skala pomocy udzielonej przez parafie:

 • Udzielono pomocy finansowej o wartości 103 miliony złotych
 • Przekazano dary rzeczowe o wartości 106 milionów złotych
 • Zapewniono 282 tys. miejsc noclegowych
 • Wydano 11 milionów posiłków
 • 125 tys. dzieci udzielono opieki
 • Zaopiekowano się 94 tys. osób starszych lub niepełnosprawnych
 • 125 tys. osób udzielono pomocy psychologicznej lub terapeutycznej
 • 52 tys. osobom udzielono pomocy związanej z poszukiwaniem pracy
 • 752 tys. osób udzielono pomocy prawnej
 • 543 tys. osób udzielono transportu

Skala pomocy udzielonej przez zakony żeńskie:

 • Udzielono pomocy finansowej o wartości 1,8 miliona złotych
 • Przekazano dary rzeczowe o wartości 2,5 milionów złotych
 • Zapewniono 10 tys. miejsc noclegowych
 • Wydano niemal 380 tys. posiłków
 • 2,4 tys. dzieci udzielono opieki
 • Zaopiekowano się 473 osobami starszymi lub niepełnosprawnymi
 • Niemal 300 osobom udzielono pomocy psychologicznej lub terapeutycznej
 • Prawie 500 osobom udzielono pomocy prawnej
 • 4 tys. osób udzielono transportu

Skala pomocy udzielonej przez męskie domy zakonne:

 • Udzielono pomocy finansowej o wartości 16 miliony złotych
 • Przekazano dary rzeczowe o wartości 13 milionów złotych
 • Zapewniono 27 tys. miejsc noclegowych
 • Wydano 1,8 milionów posiłków
 • 18 tys. dzieci udzielono opieki
 • Zaopiekowano się 7 tys. osób starszych lub niepełnosprawnych
 • 13 tys. osób udzielono pomocy psychologicznej lub terapeutycznej
 • 4,5 tys. osobom udzielono pomocy związanej z pracą zawodową
 • 25 tys. osób udzielono pomocy prawnej
 • 23 tys. osób udzielono transportu

ISKK / BP KEP

Raport ISKK – Pomoc uchodźcom z Ukrainy przez katolickie parafie i zakony w Polsce

Konferencja prasowa z prezentacją opracowania ISKK dotyczącego pomocy Kościoła katolickiego w Polsce dla Ukrainy (Warszawa, 13.04.2022 r.)