Mamy iść w kierunku jedności, modląc się o nią i kochając się nawzajempowiedział bp Krzysztof Nitkiewicz,  przewodniczący Rady KEP ds. Ekumenizmu, w czasie konferencji prasowej zapowiadającej Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (18-25 stycznia 2019), XXII Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce (17 stycznia 2019) oraz XIX Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce (26 stycznia 2019).

Tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbędzie się pod hasłem: „Dąż do sprawiedliwości” (Pwt 16, 20). „O. Raniero Cantalamessa powiedział, że możemy być podzieleni w głowie co do pewnych wizji duszpasterskich, ale w sercu musimy być razem. Oznacza to, że mamy iść w kierunku jedności, modląc się o nią i kochając się nawzajem. Spotkanie na Św. Krzyżu, w najstarszym sanktuarium w Polsce, było świadectwem takiej miłości. Chrystus nas łączy i w imię Chrystusa tam się spotkaliśmy, aby zastanowić się, co jeszcze możemy zrobić”  – powiedział bp Krzysztof Nitkiewicz, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu.

„Ludzie po tragedii drugiej wojny światowej zaczęli sobie zdawać sprawę, że trwanie w pojedynkę prowadzi do sporów i wyzwala pokłady egoizmu w człowieku. Dlatego będziemy spoglądać na 80-lecie wybuchu tej strasznej wojny i nad tym co spowodowało jej wybuch. Chcemy także mówić o tym co wydarzyło się później i chcemy spoglądać w przyszłość, czyli na proces pojednania, zwłaszcza między Niemcami i Francuzami, oraz między Polską i Niemcami. Pragniemy również zastanawiać się nad rozwojem demokracji. Jako Kościołowi pragniemy wyznaczać pewnego rodzaju trendy, powinniśmy zacząć mówić o mowie miłości, która powinna zawierać szacunek do drugiego człowieka, chociaż nie we wszystkim się z nim zgadzamy” – powiedział bp Jerzy Samiec, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Ks. Grzegorz Giemza, dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej, podkreślił, że troska o klimat jest dobrym miejscem, gdzie możemy się wspólnie wspierać.

Z kolei ks. Sławomir Pawłowski, sekretarz Rady KEP ds. Ekumenizmu, odniósł się do hasła tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan i materiałów, które zostały przygotowane przez katolików z Indonezji, którzy stanowią 3% społeczeństwa. Centralne obchody odbędą się 20 stycznia w Warszawie pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza, metropolity warszawskiego.

XXII Dzień Judaizmu odbędzie się pod hasłem: Nie przychodzę, aby zatracać (Oz 11, 9). „Prorok Ozeasz mówi o tej miłości Boga, która jest w stanie przezwyciężyć wszelkie podziały i grzech. Echem słów Ozeasza jest miłosierdzie Boga, które odnajdujemy w Nowym Testamencie. Miłość Boga, która zawsze potrafi doprowadzić człowieka i naród do nawrócenia. Te zasadnicze idee będą nam towarzyszyć podczas tegorocznych Dni Judaizmu. Centralne uroczystości odbędą się w Łodzi, gdzie gmina żydowska doznała niezwykłej nienawiści i kaźni. To właśnie w Łodzi Niemcy utworzyli drugie w Polsce po warszawskim getto dla ludności żydowskiej” – bp Rafał Markowski, przewodniczący Rady KEP ds. Dialogu Religijnego i Komitetu ds. Dialogu z Judaizmu.

Agata Skowron-Nalborczyk, współprzewodnicząca (ze strony katolickiej) Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów, odniosła się do tytułu tegorocznego Dnia Islamu, który w tym roku odbędzie się pod hasłem: Chrześcijanie i muzułmanie: od współzawodnictwa do współpracy. „Chrześcijanie i muzułmanie stanowią razem 55% ludzkości. Ważne jest to, abyśmy wszyscy przywoływali wartości moralne i religijne, które są nam wspólne. Mamy też świadczyć o Bogu Jedynym, którego wyznajemy”. Centralne obchody Dnia Islamu odbędą się 26 stycznia w Białymstoku.

Z kolei Rafał Berger, współprzewodniczący (ze strony muzułmańskiej) Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów podkreślił, że historia dialogu Islamu z Kościołem katolickim w Polsce sięga lat 70-ych. Także dialog katolicko-muzułmański ma swoje tradycje.

Ks. dr hab. Wojciech Kluj OMI, członek Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi zaprosił na konferencję naukową, która odbędzie się 25 stycznia na UKSW.

BP KEP