Bp Śmigiel: Od tego, jakie będą nasze rodziny, zależy też przyszłość kontynentu

23-09-2018
1773

Nie szukamy jakichś nowoczesnych modeli życia małżeńskiego i rodzinnego, ale odwołujemy się do Świętej Rodzimy, do tradycyjnego modelu rodziny, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że on pomimo tego, że jest atakowany ze wszystkich stron, jest nadal niezwykle ważny i myślę, że jest nadzieją dla Polski, dla Kościoła w Polsce, ale nie boję się tego powiedzieć, to jest nadzieja dla Europy, dla Kościoła w Europie. Od tego, jakie będą nasze rodziny, zależy też przyszłość kontynentu, ale też przyszłość Kościoła – powiedział bp Wiesław Śmigiel podczas 34. Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin na Jasnej Górze.

W modlitewnym spotkaniu wzięły udział małżeństwa, rodziny, doradcy życia rodzinnego, osoby zaangażowane w duszpasterstwo rodzin i wszyscy, którym sprawy małżeństwa, rodziny i życia są bliskie – w sumie ponad 5 tys. osób. Centralnej Mszy św. w niedzielę, 23 września na jasnogórskim Szczycie przewodniczył abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski.

Wraz z ks. arcybiskupem Mszę św. koncelebrowali: bp Wiesław Śmigiel – nowy przewodniczący Rady ds. Rodziny przy Konferencji Episkopatu Polski oraz przebywający na Jasnej Górze abp Edward Nowak, były sekretarz Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych z Watykanu. Organizatorem pielgrzymki był Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin przy Episkopacie Polski. Tegorocznej pielgrzymce towarzyszyły słowa kard. Stefana Wyszyńskiego: „Rodzina Bogiem silna mocą swojego narodu”.

„Spróbujemy wniknąć w to, co dzieje się w życiu małżeńskim i rodzinnym, kiedy małżonkowie zaczynają zapominać, brać w nawias, lub niestety wręcz lekceważyć dzieło zbawcze Jezusa Chrystusa, jeżeli nie ma tego najbardziej istotnego związania z Chrystusem, związania, które zaistniało w życiu każdej i każdego z nas od momentu chrztu świętego? To zaczyna się nieodwracalny, wydawałoby się nieraz, proces zamykania się w kręgu własnego ja, koncentrowaniu się na sobie samym, na własnych sprawach, na, jak to się dzisiaj często mówi, samorealizacji. A to nieuchronnie prowadzi do nieporozumień, kłótni i niezgody. (…) Rwą się więzy międzyludzkie, nawet te najbardziej święte – sakramentalne, małżeńskie i rodzinne. Ulegają przerwaniu także więzy człowieka z Bogiem” – mówił w homilii abp Marek Jędraszewski.

„Nie ma wspólnoty z jednej strony bardziej bliskiej, a z drugiej strony będącej przestrzenią dla ogromnej ofiarności i zatroskania o sobie nawzajem, jak wspólnota małżeńska. I dlatego nigdy nie dość wchodzić w tajemnicę chrześcijańskiego małżeństwa i jedności małżeńskiej, nigdy nie dość, zwłaszcza dzisiaj, wobec plagi prawdziwej, która dotyka także naszej polskiej społeczności i polskiego narodu, niestety, – plagi rozwodów, ale także związków partnerskich, i bardzo często ze strony ludzi, którzy są ochrzczeni, i którzy z punktu widzenia prawa kanonicznego nie mają żadnych przeszkód, by związek małżeński zawrzeć. Ale nie chcą się zobowiązywać, bo to kosztuje – zobowiązywać się do miłości i wierności aż do końca życia, i uczciwości małżeńskiej. I lekceważą sobie tak konieczne otwarcie się na Boże błogosławieństwo” – mówił metropolita krakowski.

„Tak konieczne jest, drodzy siostry i bracia, aby życie małżeńskie i rodzinne każdej polskiej rodziny było nieustannie budowane na Eucharystii, zwłaszcza Eucharystii niedzielnej – nawoływał metropolita krakowski – Bo tam możemy trwać w Chrystusowej miłości. Tam otrzymujemy siłę do wzajemnej miłości męża do żony, żony do męża, rodziców do dzieci, dzieci do rodziców”.

W czasie Mszy św. nastąpiło odnowienie przyrzeczeń małżeńskich oraz ślubowanie nowych doradców życia rodzinnego. Tradycyjnie małżeństwa i rodziny złożyły Akt Zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski.

**

Bp Wiesław Śmigiel, nowy przewodniczący Rady ds. Rodziny przy Konferencji Episkopatu Polski w rozmowie z Radiem Jasna Góra mówi, że na Jasną Górę, na Pielgrzymkę Małżeństw i Rodzin przyjeżdża po raz pierwszy w nowej roli, ale przybywa tu „z wielką nadzieją”: „Jest wiele problemów i jest też wiele znaków zapytania, ale jest też mnóstwo ludzi bardzo mocno zaangażowanych w duszpasterstwo rodzin w Polsce. Myślę, że na tle innych Kościołów lokalnych nie mamy się czego wstydzić, a nawet myślę, że możemy zaoferować pomoc niektórym Kościołom. Wiele struktur, które są u nas w kraju, to są struktury silne, dobrze przemyślane, a oprócz struktur mamy też gorliwych ludzi, którzy w to się angażują”.

Mówiąc o wyzwaniach, przed jakimi stoi Rada ds. Rodziny przy Konferencji Episkopatu Polski, bp Wiesław Śmigiel stwierdza: „Dążymy do tego, aby każda parafia miała poradnictwo rodzinne, a zdajemy sobie sprawę, że w wymiarze ponadparafialnym, dekanalnym potrzebujemy także specjalistycznych poradni życia małżeńskiego i rodzinnego. I do tego zmierzamy”.

„Myślę, że najważniejsze jest, by nie tylko struktury były silne, ale by bardzo cierpliwie posługiwać w parafiach na rzecz małżeństw i rodzin – podkreśla przewodniczący Rady ds. Rodziny – I tu chodzi o przygotowanie do małżeństwa i do życia w rodzinie, a także o towarzyszenie rodzinom, szczególnie tym, które potrzebują pomocy. Moim marzeniem jest to, żeby jak najwięcej małżeństw uczestniczyło w różnego rodzaju wspólnotach, ruchach i grupach rodzinnych. Bo to jest ogromna szansa wzrostu. Takie wspólnoty mają wiele możliwości formacyjnych, a nawet takie zwykłe ludzkie przebywanie z sobą i dzielenie się doświadczeniem życia małżeńskiego i rodzinnego jest niezwykle cenne. Myślę, że w tym kierunku pójdziemy, żeby jak najwięcej rodzin i małżeństw miało możliwość przynależenia do jakichś wspólnot”.

O dorocznych Pielgrzymkach Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę bp Wiesław Śmigiel mówi: „Mamy taką ideę, która towarzyszy nam nieustannie, że rodzina powinna być silna Bogiem. Nie szukamy jakichś nowoczesnych modeli życia małżeńskiego i rodzinnego, ale odwołujemy się do św. Rodzimy, dla tradycyjnego modelu rodziny, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że on pomimo tego, że jest atakowany ze wszystkich stron, jest nadal niezwykle ważny i myślę, że jest nadzieją dla Polski, dla Kościoła w Polsce, ale nie boję się tego powiedzieć, to jest nadzieja dla Europy, dla Kościoła w Europie. Od tego, jakie będą nasze rodziny, zależy też przyszłość kontynentu, ale też przyszłość Kościoła”.

o. Stanisław Tomoń
BPKEP/BPJG/ dr

foto  Jasna Góra / Krzysztof Świertok

34. Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin