Poznań: Forum Duszpasterskie „W mocy Bożego Ducha”  

23-09-2018
2325

O założeniach drugiego roku programu duszpasterskiego, któremu będzie towarzyszyć hasło: „W mocy Bożego Ducha” oraz odkrywaniu darów i charyzmatów Ducha Świętego dyskutowano podczas Ogólnopolskiego Forum Duszpasterskiego, które 22 września odbyło się w Poznaniu. Gościem specjalnym spotkania był prymas Węgier kard. Péter Erdő.

W auli Centrum Wykładowo-Konferencyjnego Politechniki Poznańskiej kard. Erdő wygłosił referat poświęcony Duchowi Świętemu. „Kościół jest „miejscem poznania Ducha Świętego”, ale także naszego spotkania z Duchem, co do którego już w czasach starotestamentowych uznawano, że jest jedną z osób Trójcy Świętej, współistotny Ojcu i Synowi, jak mówimy w wyznaniu wiary” – podkreślił prymas Węgier. Zwrócił uwagę na potrzebę naszej wierności Duchowi Świętemu, którego otrzymaliśmy w sakramentach, ale także na wierność Ducha Świętego wobec Kościoła. „Nasza wierność Duchowi Świętemu winna przejawiać się we wszystkich sferach, w których wchodzimy w kontakt z Duchem Bożym w żywej komunii Kościoła” – przekonywał prelegent. Gość z Węgier wskazał na potrzebę życia w łasce uświęcającej, którą otrzymaliśmy w sakramentach Kościoła. Wierność Duchowi Bożemu przejawia się też w słuchaniu słowa Bożego, czytaniu Pismo Święte, uczestnictwie w Eucharystii oraz trwaniu na modlitwie. „Wierność Duchowi Świętemu oznacza religijne przestrzeganie Pisma Świętego, czytanie go jako tekstu natchnionego przez Ducha Świętego i uznawania go za miarę i podstawę naszej wiary i naszego życia” – stwierdził hierarcha.

Kard. Erdő przekonywał, że bycie wiernym Duchowi Świętemu to wymagające zadanie. „Musimy być wierni świętej tradycji apostolskiej Kościoła, która obejmuje aspekty dogmatyczne, moralne, liturgiczne i dyscyplinarne; i musimy żyć tą tradycją w warunkach współczesnego świata” – zaznaczył prelegent. Przekonywał, że aby być wiernym Duchowi Świętemu, którego otrzymaliśmy od Chrystusa, trzeba być aktywnym i odważnym w pełnieniu misji niesienia Ewangelii światu. Kard. Erdő wyraził przekonanie, że Kościół XXI wieku będzie musiał być przesiąknięty słowem Bożym, żyć w sposób dynamiczny łaską sakramentów, być otwarty na posłannictwo, szanować autentyczne charyzmaty i być świadomym faktu, że Jezus Chrystus jest naszym Panem i Nauczycielem, w którym przyszła pełnia objawienia i z którym łączy nas historyczna tradycja. „Musi być to Kościół, który nie będzie abstrahował od rzeczywistej historyczności Jezusa Chrystusa, który narodził się w konkretnym momencie dziejów, który miał swoją ojczyznę, swój naród i swój język” – stwierdził hierarcha.

Abp Stanisław Gądecki, odnosząc się do tradycji tworzenia programu duszpasterskiego w Polsce, trwającej od lat powojennych, zauważył, że dzieło to domaga się synergii między kapłanami a świeckimi i otwarcia duchowego kapłanów na rady duszpasterskie.

„Najdoskonalsza forma jest wtedy, gdy istnieje synergia w kościele parafialnym prowadzonym przez proboszcza, księży i ludzi świeckich, którzy lepiej znają swoje problemy. W wymiarze parafialnym konieczna jest współpraca między kapłanami a świeckimi” – zaznaczył metropolita poznański.

Założenia ogólnopolskiego programu duszpasterskiego na lata 2018/2019, który rozpocznie się w pierwszą niedzielę Adwentu, przedstawił bp Jacek Kiciński CMF.

Podkreślił, że obecny program duszpasterski adresowany jest przede wszystkim do osób ochrzczonych i bierzmowanych, a jego założenia są odpowiedzią na postulat papieża Franciszka, by uczynić Kościół na wskroś misyjnym. „Człowiek wierzący to uczeń i misjonarz. Uczeń słucha i naśladuje, misjonarz jest świadkiem miłosnej obecności Boga w świecie” – podkreślił członek Komisji Duszpasterstwa KEP.

Wskazując na cel ewangelizacyjny tegorocznego programu duszpasterskiego, przypomniał, że jako osoby obdarowane Duchem Świętym jesteśmy zobowiązani do poszukiwania i odkrywania sposobów dotarcia do tych, którzy osłabli na drodze wiary bądź ją utracili.

Prelegent przekonywał, że jego celem jest też pobudzanie do czynnego zaangażowania w życie wspólnoty Kościoła oraz odpowiedzialnego uczestnictwa w jego misji. „Wiąże się ona z wiernym wypełnianiem zadań wynikających z powołania i uczestnictwie w dziełach misyjnych i charytatywnych Kościoła” – stwierdził członek Komisji Duszpasterstwa KEP.

Referat pt. „Owoce Ducha Świętego – między teorią a praktyką” wygłosił ks. prof. dr hab. Bogdan Częsz.

Przypomniał, że charyzmaty są darmowymi darami Ducha Świętego, których nie można sobie wysłużyć osobistą świętością czy pobożnością. Podkreślił, że owoce Ducha Świętego wynikają ze stanu osobistej świętości człowieka, związane są z jego kondycją duchową i zależą od stopnia współpracy z Duchem Świętym.

„Należy modlić się do Ducha Świętego, aby w nas zapanował człowiek cielesny nad człowiekiem duchowym” – mówił ks. prof. Częsz. Podkreślił, że Duch Święty jest pierwszym architektem, inicjuje współpracę z człowiekiem, ale od nas zależy, czy zechcemy ją rozpocząć i na nią odpowiedzieć.

„Duch Święty wyposaża człowieka w możliwości czynienia dobra, a przez to człowiek osiąga wyższy poziom doskonałości” – zauważył prelegent. „Trzeba uwierzyć w moc Ducha Świętego, modlić się, aby ta moc we mnie zadziałała, aby On tą mocą mnie wypełnił. Człowiek w mocy Ducha Bożego to człowiek, który pozwala, by On ukształtował jego świętość” – zaznaczył ks. prof. Częsz.

Panel dyskusyjny pt. „Jak żyć owocami Ducha Świętego” poprowadził ks. Krystian Sammler, referent Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego i Specjalistycznego Kurii Metropolitalnej.

Dziennikarka i publicystka tygodnika „Sieci” i portalu wpolityce.pl Dorota Łosiewicz przyznała, że działania Ducha Świętego w szczególny sposób doświadczyła cztery lata temu, kiedy oczekiwała na narodziny czwartego dziecka. Była przyjęta do szpitala z rozpoznaniem ciąży pozamacicznej, po kilku dniach, przy kolejnym badaniu okazało się, że ciąża rozwija się prawidłowo. „Doświadczyłam mocy modlitwy wspólnoty Święta Rodzina i poczułam spokój, że wszystko będzie dobrze. Choć córka urodziła się bardzo chora, dziś jest zdrowym, normalnym dzieckiem” – opowiadała publicystka.

„Bycie dziennikarką, osobą publiczną, ułatwia pełnienie funkcji misjonarza. Wciąż czuję, że wylewa się na mnie Boża łaska. Staram się dzielić miłością i radością, owocami Ducha Świętego” – przyznała.

Prof. Mirosław Piotrowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, zaznaczył, że Europa odeszła dziś od chrześcijańskich korzeni, a papierkiem lakmusowym partii chrześcijańskich w Parlamencie Europejskim jest stosunek do życia. „Powrót do chrześcijańskich korzeni Europy jest konieczny. Pomijanie tego jest fałszowaniem historii” – stwierdził prelegent.

Andrzej Miłkowski, przedsiębiorca z Katowic, który przez 30 lat prowadził firmę Senior Complex Projekt, zaznaczył, że trudno mu było przyjąć zasady ekonomii komunii, zaproponowane przez Chiarę Lubich, założycielkę Ruchu Focolari. Choć należał do ruchu, przez długi czas nie umiał wyzbyć się przywiązania do własności. Przyznał też, że firmę dotknął poważny kryzys.

Podkreślił, że w podjęciu decyzji o zaangażowaniu się w propagowanie w swojej firmie ekonomii komunii i budowaniu zwykłych, ludzkich relacji pomogła mu modlitwa. „Powierzyłem swoją firmę Panu Bogu. Zacząłem podejmować trafne decyzje. Był to na pewno owoc obecności Ducha Świętego w moim życiu” – przyznał przedsiębiorca.

Na wartość codziennej lektury Pisma Świętego i uczestnictwa w Eucharystii wskazała Jolanta Gawin, która wraz z mężem Krzysztofem również uczestniczyła w panelu dyskusyjnym.

„Prosta modlitwa do Ducha Świętego z prośbą o kierownictwo w życiu ułatwia mi podejmowanie decyzji w pracy zawodowej i wskazuje rozwiązania w życiu małżeńskim i rodzinnym. Mam poczucie, że jestem narzędziem w ręku Boga” – stwierdziła.

***

Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie odbyło się pod hasłem „W mocy Bożego Ducha”. Programowi duszpasterskiemu dla Kościoła w Polsce na lata 2017-2019 towarzyszą słowa: „Duch, który umacnia miłość”.

Pierwszy rok (2017/2018) przebiegał pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (Dz 2,4).

Organizatorem Ogólnopolskiego Forum Duszpasterskiego jest Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej.

msz / Poznań