O potrzebie przyjęcia każdego oraz wyjścia do tych, którzy są daleko od Kościoła mówił księżom wyjeżdżającym do posługi duszpasterskiej wśród polskiej emigracji bp Piotr Turzyński, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. W środę, 28 czerwca, w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie zakończył się kurs dla duszpasterzy Polonii.

„Bądźcie ludźmi zakorzenionymi w Chrystusie, w tradycji, w świętych. Bądźcie ludźmi, którzy potrafią swój lęk zwyciężyć zaufaniem do Boga” – mówił bp Piotr Turzyński, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej podczas Mszy św. w drugim dniu kursu dla duszpasterzy polskiej emigracji.

Podczas dwudniowego spotkania dla księży, którzy wyjadą do pracy duszpasterskiej w: Anglii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych, podkreślano konieczność otwartości na drugiego człowieka, przyjęcia każdego oraz wyjścia do tych, których nie ma w Kościele. Zwrócono też uwagę na potrzebę szczególnej troski o duszpasterstwo młodzieży.

Jak zauważył bp Turzyński, istnieje „pewna nieumiejętność dotarcia do młodego pokolenia i przekazania wiary”. „Trzeba każdego przyjąć z wielkim szacunkiem i miłością i prowadzić do Pana Boga” – powiedział Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej po zakończeniu kursu. „Ważne jest też, by iść do tych, którzy nie przychodzą do kościoła. Procent uczestniczących w duszpasterstwie Polaków nie jest wysoki, dlatego trzeba szukać tych, którzy są gdzieś daleko” – podkreślił.

Spotkanie dla księży wyjeżdżających do pracy duszpasterskiej wśród Polonii, któremu przewodniczył bp Piotr Turzyński, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, było okazją do zapoznania się ze specyfiką duszpasterstwa emigracyjnego.

W pierwszym dniu kursu prelekcje na ten temat wygłosił przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Krzysztof Olejnik SChr oraz ks. Bogdan Kołodziej, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii. Księża wysłuchali też wykładu dotyczącego aspektów prawnych duszpasterstwa migrantów, który wygłosił ks. prof. Leszek Adamowicz z KUL. Wieczorem miało miejsce spotkanie z prof. UKSW ks. Józefem Klochem, który podzielił się z uczestnikami kursu informacjami i przemyśleniami na temat sztucznej inteligencji.

W drugim dniu kursu przyszli duszpasterze Polonii wysłuchali m.in. ks. Bogusława Brzysia, rektora Polskiej Misji Katolickiej we Francji, który mówił o nawróceniu pastoralnym w duszpasterstwie polonijnym oraz ks. Michała Wilkosza, rektora Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, który powiedział o duszpasterstwie młodzieży. W spotkaniu wziął też udział prof. Jacek Gołębiowski z Instytutu Rozwoju Języka Polskiego św. Maksymiliana Marii Kolbego oraz Sławomir Kowalski z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

W kursie wzięło udział 11 księży.

BP KEP

Kurs przygotowawczy dla duszpasterzy polskich emigrantów (Warszawa, 27-28 czerwca 2023)

BRAK KOMENTARZY