Caritas Polska

08-06-2016

Jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski. Została reaktywowana w 1989 r. Odwołuje się do tradycji pracy charytatywnej Caritas sprzed 1950 r. Posiada własną osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy prawa kościelnego i państwowego. Caritas Polska koordynuje pracę 44 Caritas diecezjalnych i archidiecezjalnych w Polsce. Współpracuje na arenie międzynarodowej z Caritas Internationalis i Caritas Europa. Udziela pomocy doraźnej i długofalowej, materialnej i finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, starszym, dzieciom z rodzin ubogich, a także imigrantom i uchodźcom. Caritas udziela również pomocy humanitarnej ofiarom wojen, kataklizmów i nieszczęść naturalnych poza granicami Polski.

3350

Dyrektor:

ks. Marcin Iżycki

Zastępca Dyrektora:
Urszula Bejma
Małgorzata Jarosz-Jarszewska
Ireneusz Krause
Ks. Tomasz Roda
Sekretarz:
Olga Sulkowska
Komisja Nadzorcza:
Przewodniczący:
bp Wiesław SZLACHETKA

Członkowie:
bp Jerzy MAZUR
bp Krzysztof WŁODARCZYK

Adres:
ul. Okopowa 55
01-043 Warszawa
tel. 22 334 85 00
22 334 85 85

e-mail
www