DEKANAT  JÓZEFÓW

PARAFIA ALEKSANDRÓW

Obecnie w Aleksandrowie przebywa ok. 30 Ukraińców. Jest duża rotacja. Po jednym lub dwóch dniach odjeżdżają. Pomocy nie chcą. 6 osób wynajęło prywatne kwatery bo powiedzieli, że ich na to stać. Kolejnych 9 osób wylatuje lada dzień do USA (mają już bilety). Pozostali korzystają z gościnności mieszkańców ale i oni bardzo często się wymieniają.

Z parafii jeden transport darów został przekazany za pośrednictwem CARITAS, kolejny do Powiatowego Ośrodka Kryzysowego w Biłgoraju. Poza tym parafianie z produktami żywnościowymi i kanapkami pojechali bezpośrednio na granicę (2 samochody strażackie). Organizowana jest również pomoc osób prywatnych, które na swój sposób próbują pomagać.

PARAFIA  BONDYRZ

W parafii Bondyrz aktualnie przebywa około 30 uchodźców, którzy zamieszkują domy udostępnione przez parafian. Osoby te uzyskały pomoc zorganizowaną przez społeczność lokalną, Urząd gminy Adamów, OSP Bondyrz, KGW, Szkolne Koło Caritas, która przy współpracy z parafią zorganizowała zbiórkę żywności, środków czystości i odzież. W kościele można złożyć jałmużnę do puszki na Uchodźców, którzy obecnie przebywają na terenie parafii.

PARAFIA  GÓRECKO KOŚCIELNE

Na terenie Parafii obecnie przebywa około 5 rodzin z Ukrainy. W Parafii są organizowane zbiórki pieniędzy oraz różnych artykułów. Parafia włącza się we wszystkie zbiórki organizowane przez Caritas. Na niedzielę zaplanowany jest kiermasz ciastek dla uchodźców. W sobotę wikariusz wraz z wolontariuszami będzie pomagał na granicy. Parafia współpracuje z Gminami.  W razie potrzeby jest do wykorzystania dom rekolekcyjny (jak będzie cieplej)

PARAFIA  JÓZEFÓW

Parafia pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Pannie w Józefowie bardzo mocno zaangażowała się w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Przy parafii działa CARITAS, który organizuje zbiórki żywności, ubrań, środków chemicznych i niezbędnych artykułów pierwszej pomocy. Panie z CARITAS organizują także zbiórki pieniężne, które przeznaczone są na pomoc zarówno uchodźcom przebywającym na terenie naszej parafii, jak też na zakup niezbędnych artykułów dla żołnierzy i ludności, która pozostałą na Ukrainie. Wolontariusze CARITAS otrzymują również dary z Niemiec, Francji, Szwajcarii i Włoch. Jeden tir darów oraz trzy busy zostało bezpośrednio zawiezionych w okolice Kijowa. Wolontariusze wraz z księdzem wikariuszem pomagają jako wolontariat w Punkcie Pomocy dla Uchodźców w Lubyczy Królewskiej.

Parafia współpracuje z Panem Burmistrzem oraz z Radą Miasta i razem koordynujemy działania związane z przebywaniem uchodźców na naszym terenie. Został powołany specjalny sztab kryzysowy, którego zadaniem jest pomoc w zakwaterowaniu, wyżywieniu oraz w dostarczeniu niezbędnych artykułów uchodźcom, którzy są przywożeni do naszych ośrodków z  Punktu Pomocy dla Uchodźców mieszczącego się w Lubyczy Królewskiej.

Obecnie na terenie parafii uchodźcy nocują w następujących miejscach:

– schronisko młodzieżowe

– dawna synagoga

– dawne liceum

– schronisko przy licem

– dom weselny KRYSZTAŁOWA w Józefowie

– prywatne mieszkania ludzi z naszej parafii.

Na dzień dzisiejszy to jest na środę 9 marca 2022 r. na terenie naszej parafii w sumie przebywa około 250 uchodźców. Oprócz tego ponad 100 osób opuściło nasz teren, przemieszczając się do innych miast lub poza granicę naszej ojczyzny.

PARAFIA  MAJDAN  SOPOCKI

Zbiórka darów odbyła się w 4 punktach przy współpracy OSP i KGW. Za pośrednictwem OSP dary zostały przekazane potrzebującym. Kilka osób jest zaangażowany jako wolontariusze w Tomaszowie Lubelskim  i Hrebennem. Kilkanaście osób przebywało lub przebywa w świetlicach w Majdanie Sopockim Drugim i Nowinach. Uchodźcy z Ukrainy przebywają też domach prywatnych. Są prowadzone różne formy pomocy na terenie naszej parafii.

PARAFIA  SUSIEC

Parafia w Suścu od samego początku wywołanego konfliktu zbrojnego na Ukrainie pomaga aktywnie na rzecz niesienia niezbędnej pomocy naszym wschodnim sąsiadom.

Na terenie parafii obecnie znajduje się 150 uchodźców. Parafia włączyła się w wolontariat. Uruchomiony został punkt zbiórki odzieży, środków higienicznych, lekarstw, żywności, koców, śpiworów itp.

Do tej pory odbyło się 8 transportów dużych busów z darami na Ukrainę. Przewożone były oprócz w/w darów także dary dla wojska: agregaty prądotwórcze, piły motorowe. W sumie przekazaliśmy ok. 5 ton lekarstw, żywności, koców i śpiworów, odzieży.

Zbiórka trwa nadal, parafialnie włączają się w niesienie pomocy. Współpracujemy także z Gminą Susiec na rzecz niesienia pomocy Ukrainie.

PARAFIA TERESZPOL

W parafii nocuje około 100 osób. Parafia współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tereszpolu poprzez organizację miejsc noclegowych i zbiórkę darów, których do tej pory zebrano koło 10 ton. Część z nich została wywieziona na Ukrainę a część przekazana uchodźcom, którzy przebywają na terenie naszej parafii.

Opracował: ks. Paweł Dynaka

Zamość

Udało się!!! Wszyscy, którzy przygotowali dziś jedzenie, wszyscy którzy ofiarowali produkty – mogą być z siebie dumni. 2000 uchodźców z Charkowa, w tym 160 dzieci z sierocińca otrzymało posiłek, niektórzy z nich może pierwszy po wielu dniach.

„Samotni możemy zrobić niewiele; razem możemy zrobić tak wiele.”

Diecezja Zamojsko-Lubaczowska

Fot. diecezja.zamojskolubaczowska.pl