Do końca listopada zgłoszenia na Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o św. Siostrze Faustynie

29-11-2016
1799

Do 30 listopada br. trwają zgłoszenia szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o św. Siostrze Faustynie. Udział w tym wydarzeniu potwierdziło dotąd ponad sto szkół.

W roku szkolnym 2016/2017 Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy współpracy z Wydziałem Teologicznym UKSW organizuje Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o św. Siostrze Faustynie dla uczniów gimnazjów, liceów i techników.

Siostry katechetki ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia już dawno myślały o konkursie. „Z jednej strony widziały to, że dzieci bardzo chętnie biorą udział w różnego rodzaju grach, zabawach, konkursach i że jest to bardzo dobry sposób edukacji. Z drugiej strony obserwowały zainteresowanie Siostrą Faustyną – bardzo wiele dzieci np. rysuje Siostrę Faustynę” – mówi s. Elżbieta Siepak ZMBM, rzeczniczka zgromadzenia. Idea konkursu jest owocem Roku Miłosierdzia – Siostra Faustyna była przyzywana w bulli otwierającej rok jubileuszowy, była patronką ŚDM w Krakowie. „Te wszystkie okoliczności zmobilizowały siostry do tego, żeby taki konkurs przygotować” – dodaje s. Siepak.

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o życiu i misji św. siostry Faustyny, pogłębienie wiedzy o nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego w formach, które przekazała, oraz kształtowanie postawy ufności względem Boga i miłosierdzia wobec bliźnich.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, które zgłoszą swój udział do 30 listopada bieżącego roku przez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie: www.konkurs.faustyna.pl.

Etap szkolny przeprowadzony będzie w dniach 12-13 stycznia 2017 roku, natomiast 28 lutego – etap rejonowy. Ostatni etap Konkursu, który wyłoni laureatów, odbędzie się w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach 7 kwietnia 2017 roku. Na laureatów konkursu czekają bardzo atrakcyjne nagrody, m.in. indeksy na kilka wyższych uczelni w Polsce – w Warszawie, Krakowie, Toruniu, trzydniowa pielgrzymka śladami św. siostry Faustyny, a także nagrody książkowe i dyplomy.

Honorowy patronat nad konkursem objął rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, a patronat medialny dwadzieścia redakcji prasowych, radiowych i telewizyjnych – m.in. Katolicka Agencja Informacyjna.

KAI