Episkopat Brazylii o szkolnictwie

29-11-2016
16289

Na ostatnim w tym roku zebraniu rady duszpasterskiej episkopatu Brazylii (Consep) w dniach 22-23 listopada przygotowano kilka ważnych dokumentów o charakterze wewnątrzkościelnym, jak też wyrażających zatroskanie o życie społeczne tego kraju. Spośród nich najwięcej uwagi tamtejszych środków przekazu przyciągnął „Komunikat o reformie szkolnictwa średniego”.

Prezydent Brazylii Michel Temer skierował do parlamentu „Tymczasowe rozporządzenie” (MP 746/16) o reformie szkolnictwa średniego. Propozycja rządowa wywołała wśród nauczycieli, uczniów szkół średnich, rodziców i innych grup społecznych wiele zaniepokojenia, publicznych protestów i dyskusji. Do głosów sprzeciwu dołączył episkopat, który skierował w tej kwestii oficjalną notę do społeczeństwa. Projekt prawny zakłada jako opcjonalne takie przedmioty, jak filozofia, socjologia, wychowanie fizyczne, sztuka i muzyka. Natomiast brazylijscy biskupi uważają, że w kontekście obecnego kryzysu etycznego przeciwwskazane jest proponowanie reformy stawiającej na przygotowanie młodych jedynie do zawodu, a nie do tego, by byli obywatelami.


Biskupi uważają, że inicjatywy rządowe zasługują na pochwałę wówczas, kiedy proponują refleksję społeczną, dyskusje mające na celu podniesienie poziomu nauczania w brazylijskim szkolnictwie. „Jak inne nieudane propozycje, tak i ta pełna jest ograniczeń w poszukiwaniu szybkich rozwiązań” – czytamy w nocie episkopatu.

Biskupi są przekonani, że „kwestia tak szlachetna jak nauczanie nie może się ograniczać tylko do reformy szkół średnich”.  Taka reforma zakłada przeprowadzenie wcześniej szerokiej dyskusji ze społeczeństwem, a szczególnie ze środowiskiem zajmującym się nauczaniem. Byłby to najlepszy sposób uwierzytelnienia tak zasadniczego przedsięwzięcia. Za każdym razem, kiedy projekt prawny o tak wielkim znaczeniu ignoruje społeczeństwo jako rozmówcę, sam się dyskwalifikuje. Traktowanie sprawy za pośrednictwem tymczasowego rozporządzenia jest nieadekwatne i obraźliwe – piszą sygnatariusze noty.

W końcowej części dokumentu biskupi zachęcają społeczeństwo, a szczególnie uczniów i ich rodziny, by nie poddawali się apatii i rezygnacji. Fundamentalną kwestią jest udział społeczeństwa w osiąganiu rozwiązań w klimacie pokoju, z poszanowaniem osoby ludzkiej i dobra publicznego. Brak kreatywności w tej sprawie przyniesie poważne konsekwencje dla demokratycznego życia społeczeństwa– przestrzegają zatroskani biskupi.

Z. Malczewski TChr, Brazylia / rv

Powered by WPeMatico