Dwaj nowi biskupi pomocniczy dla Warszawy

04-11-2013

Ksiądz Józef Górzyński i ks. Rafał Markowski – to dwaj nowi biskupi pomocniczy archidiecezji warszawskiej. Pierwszy był dotąd moderatorem wydziałów duszpasterskich kurii, drugi – rzecznikiem prasowym archidiecezji.

1610

Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację bp. Mariana Dusia z pełnienia posługi biskupa pomocniczego archidiecezji warszawskiej, złożoną zgodnie z kan. 411 i kan. 401 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Decyzję papieską ogłosiła 4 listopada Nuncjatura Apostolska.

Biskup Duś pełnił swą posługę biskupią od 1986 r. Był wikariuszem generalnym archidiecezji warszawskiej, odpowiadał za wydział duszpasterstwa oraz wydział budowy kościołów i spraw sakramentalnych. Wiele uwagi poświęcał formacji kapłańskiej.

Papież mianował równocześnie dwóch biskupów pomocniczych archidiecezji warszawskiej. Zostali nimi ks. Józef Górzyński i ks. Rafał Markowski.

Ks. Józef Górzyński od roku 2012 pełni urząd moderatora wydziałów duszpasterskich i dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Z racji specjalizacji w dziedzinie liturgii uczestniczy w pracach wielu komisji diecezjalnych i krajowych zajmujących się tą dziedziną.

Biskup nominat urodził się 5 marca 1959 r. w Żelechowie. W 1979 r. wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk prymasa Polski kard. Józefa Glempa w dniu 2 czerwca 1985 r. Jako neoprezbiter został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii Grójec, a dwa lata później – na studia specjalistyczne w Papieskim Instytucie Liturgicznym św. Anzelma w Rzymie. Pracę doktorską obronił w 1996 roku.

W roku 1993 został prefektem Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Rozpoczął także wykłady z liturgiki na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. W 2004 r. ks. Górzyński został mianowany proboszczem parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Warszawie na Wrzecionie. W 2012 r. kard. Kazimierz Nycz powierzył mu funkcję moderatora wydziałów duszpasterskich kurii.

4 listopada 2013 r. Ojciec Święty Franciszek mianował ks. prał. Józefa Górzyńskiego biskupem pomocniczym archidiecezji warszawskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Lentini.

Ks. Rafał Markowski jest dyrektorem Archidiecezjalnego Centrum Informacji i rzecznikiem prasowym archidiecezji warszawskiej od 2008 r. W ubiegłym roku kard. Kazimierz Nycz mianował go także administratorem Domu Arcybiskupów Warszawskich.

Biskup nominat urodził się 16 kwietnia 1958 r. w Józefowie koło Otwocka. Ukończył Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne św. Jana Chrzciciela w Warszawie, przyjmując 6 czerwca 1982 r. święcenia kapłańskie z rąk kard. Józefa Glempa, prymasa Polski. Przez kolejne trzy lata pracował duszpastersko jako wikariusz w parafii św. Mikołaja w Warce, a w 1985 r. został skierowany na studia specjalistyczne w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.  W roku 1991 uzyskał stopień doktora z zakresu religioznawstwa.

Przez sześć lat pełnił funkcję prefekta w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie (1987-1993). Od 1992 r. jest wykładowcą nauk religioznawczych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie.

W 1993 r. ówczesny metropolita warszawski kard. Józef Glemp zlecił ks. Markowskiemu utworzenie katolickiego radia „Józef”. Rozgłośnią radiową archidiecezji warszawskiej duchowny kierował do roku 2002. Później pełnił funkcję rektora kościoła Matki Bożej Jasnogórskiej. W roku 2008 kard. Kazimierz Nycz powołał go na stanowisko rzecznika archidiecezji.

Ojciec Święty Franciszek mianował 4 listopada 2013 r. ks. prał. Rafała Markowskiego biskupem pomocniczym archidiecezji warszawskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Obba.

DOKUMENT:

Warszawa: Bp Marian Duś przechodzi na emeryturę. Ks. prał. Józef Górzyński i ks. prał. Rafał Markowski – biskupami pomocniczymi