Warszawa: Bp Marian Duś przechodzi na emeryturę. Ks. prał. Józef Górzyński i ks. prał. Rafał Markowski – biskupami pomocniczymi

04-11-2013

Warszawa, 4 listopada 2013 r.

1571

NUNCJATURA APOSTOLSKA W POLSCE
N. 3920/13

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek:

1.     Przyjął rezygnację bp. Mariana Dusia z pełnienia posługi biskupa pomocniczego archidiecezji warszawskiej, złożoną zgodnie z kan. 411 i kan. 401 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

2.     Mianował biskupami pomocniczymi archidiecezji warszawskiej:

–  ks. prał. Józefa Górzyńskiego, moderatora wydziałów duszpasterskich tejże archidiecezji, przydzielając mu stolicę tytularną Lentini;

–  ks. prał. Rafała Markowskiego, rzecznika prasowego tejże archidiecezji, przydzielając mu stolicę tytularną Obba.

Warszawa, 4 listopada 2013 roku.

 + Celestino Migliore
Nuncjusz Apostolski