Elbląg: Bp Józef Wysocki przechodzi na emeryturę

31-10-2015
0
1352

Warszawa, 31 października 2015 r.

Nuncjatura Apostolska w Polsce

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek

przyjął rezygnację bp. Józefa Wysockiego z pełnienia posługi biskupa pomocniczego diecezji elbląskiej, złożoną zgodnie z kan. 411 i kan. 401 par. 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

+ Celestino Migliore
Nuncjusz Apostolski

BRAK KOMENTARZY