(Polski) Kościół wobec grzechu i przestępstwa pedofilii

25-10-2019
0
17543

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.


Ochrona osób małoletnich jest jednym z priorytetowych działań Kościoła. Konkretnym przykładem takich działań jest wypracowanie systemu ochrony nieletnich oraz „Wytyczne” Konferencji Episkopatu Polski, które są bardziej restrykcyjne niż obowiązujące prawo polskie. W każdej diecezji biskupi powołali Delegatów ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży. Od 2013 roku działa też Centrum Ochrony Dziecka, które przeszkoliło dotąd ok. 2 tys. osób. Nad jego pracami czuwa koordynator Konferencji Episkopatu Polski ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży – o. Adam Żak, SJ. „Zero tolerancji dla pedofilii” – takie stanowisko zajmuje cały Kościół w Polsce – tak duchowni, jak i świeccy katolicy.

„Z całą mocą podkreślamy – nie ma żadnej tolerancji dla pedofilii. Takie stanowisko zajmuje cały Kościół w Polsce – tak duchowni, jak i świeccy katolicy”.
9 października 2013 r.

W czerwcu 2009 r. (jeszcze przed okólnikiem z Kongregacji Nauki Wiary) Konferencja Episkopatu Polski przyjęła szczegółowe wytyczne dotyczące postępowania kościelnego w przypadku oskarżeń duchownych o molestowanie osób poniżej 18. roku życia. W dokumencie z 9 października 2013 r. biskupi polscy oświadczyli: „Z całą mocą podkreślamy – nie ma żadnej tolerancji dla pedofilii. Takie stanowisko zajmuje cały Kościół w Polsce – tak duchowni, jak i świeccy katolicy”. Biskupi zaapelowali wówczas o reagowanie na krzywdę dzieci i szeroką prewencję. Przeprosili też za tych duchownych, którzy skrzywdzili dzieci. Prosili o szerokie spojrzenie na problem pedofilii, podkreślając, że ochrony i poczucia bezpieczeństwa potrzebują wszystkie dzieci, we wszystkich środowiskach.

W 2014 r. Konferencja Episkopatu Polski przyjęła „Wytyczne dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia”. Zostały one zatwierdzone przez Stolicę Apostolską w 2015 r.  W 2017 roku zostały one zaktualizowane, tak aby odpowiadały ostatnim zmianom w prawie polskim.

3 marca 2017 roku w polskich diecezjach miał miejsce dzień modlitwy i pokuty w intencji ofiar pedofilii. Już wcześniej, w 2014 r. w Krakowie, miała miejsce ogólnopolska liturgia pokutna za grzech pedofilii.

Działania Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w zakresie prewencji nadużyć seksualnych osób duchownych wobec małoletnich oraz pomocy osobom poszkodowanym (2005-2019) – czytaj całość PDF

Dokumenty Stolicy Apostolskiej

marzec 2023

Po prawie czterech latach konsultacji z episkopatami i dykasteriami Kurii Rzymskiej, Franciszek definitywnie promulgował procedury przeciwdziałania zjawisku nadużyć seksualnych w Kościele katolickim. Opublikowana została nowa wersja Motu proprio Vos estis lux mundi, która wchodzi w życie 30 kwietnia i uchyla poprzednią z maja 2019 roku, potwierdza wolę kontynuowania walki z tymi przestępstwami. – 25 marca 2023 – czytaj całość

lipiec 2020

Vademecum dotyczące wybranych kwestii proceduralnych w zakresie postępowania w przypadkach nadużyć seksualnych popełnianych przez duchownych wobec małoletnich – 16 lipca 2020 – czytaj całość

grudzień 2019

Reskrypt Ojca Świętego Franciszka w sprawie wydania Instrukcji O poufności procedur prawnych – 17 grudnia 2019 – czytaj całość
Reskrypt  Ojca Świętego Franciszka wprowadzający pewne zmiany do „Normae de gravioribus delictis” – 17 grudnia 2019 –czytaj całość

maj 2019

„Motu Proprio” Papieża Franciszka: Vos estis lux mundi [List apostolski “Motu Proprio” został promulgowany 7 maja 2019 r. i uchylony w związku z wejściem w życie 30 kwietnia 2023 r. nowego, zaktualizowanego “Motu Proprio” – jw.]

luty 2019

Przemówienie Ojca Świętego Franciszka wygłoszone podczas Eucharystii kończącej spotkanie na temat ochrony małoletnich w Kościele – 24 lutego 2019 – czytaj całość

maj 2011

Okólnik do Konferencji Episkopatów w sprawie opracowania “Wytycznych” dotyczących sposobów postępowania w przypadku nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych wobec osób niepełnoletnich – 3 maja 2011 – czytaj całość

Kongregacja Nauki Wiary wystosowała okólnik do wszystkich katolickich konferencji biskupich na świecie w sprawie opracowania szczegółowych wytycznych

List kard. Williama Levady do Konferencji Episkopatów – 3 maja 2011 r. – czytaj całość

maj 2010

Normy motu proprio «SACRAMENTORUM SANCTITATIS TUTELA» wprowadzenie historyczne – tekst zatwierdzony przez Ojca Świętego Benedykta XVI – 21 maja 2010 r. – czytaj całość
Normy materialne «DE GRAVIORIBUS DELICTIS» – 2010 r. – czytaj całość

Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski

październik 2019

Wytyczne dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia – Nowelizacja z dnia 8 października 2019 – PDF

marzec 2019

Komunikat z 382. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski (pkt 3) – Warszawa, 14 marca 2019 r. – DOCX | PDF
– Biskupi wybrali delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży, którym został abp Wojciech Polak, Prymas Polski, przewodniczący Komisji Duchowieństwa KEP.
Wykorzystywanie seksualne osób małoletnich przez niektórych inkardynowanych do diecezji polskich duchownych oraz niektórych profesów wieczystych męskich zgromadzeń zakonnych i stowarzyszeń życia apostolskiego w Polsce – Wyniki Kwerendy – Warszawa 2019 r. – PDF

październik 2018

Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych  – czytaj całość

wrzesień 2018

Komunikat z 380. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski (pkt 3) – Płock, 26 września 2018 r. – DOCX | PDF

czerwiec 2017

„Należy pamiętać o cierpieniu osób, które doświadczyły molestowania seksualnego – ze strony duchownych czy świeckich”
abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
18.02.2017

WYTYCZNE dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia  – czytaj cały obowiązujący dokument

czerwiec 2017

 KEP znowelizowała Wytyczne dostosowując je do nowelizacji Kodeksu karnego.

październik 2014 r.

WYTYCZNE dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia – czytaj cały dokument

Rada Prawna KEP wprowadziła do Wytycznych uwagi Stolicy Apostolskiej

czerwiec 2014 r.

PREWENCJA nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży i osób niepełnosprawnych w pracy duszpasterskiej i wychowawczej Kościoła w Polsce – czytaj cały obowiązujący dokument

październik 2013 r.

„Z całą mocą podkreślamy – nie ma żadnej tolerancji dla pedofilii. Takie stanowisko zajmuje cały Kościół w Polsce – tak duchowni, jak i świeccy katolicy”.
9 października 2013 r. 

Biskupi przyjęli trzy aneksy do Wytycznych – czytaj cały tekst
Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony dzieci i młodzieży – czytaj cały tekst

czerwiec 2013 r. 

Powołanie koordynatora ds. ochrony dzieci i młodzieży

Delegaci diecezjalni ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży
Delegaci zakonni ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży

marzec 2012 r.

KEP przyjęła nową wersję Wytycznych
czerwiec 2009 r.
Wewnętrzne wytyczne przyjęte przez KEP
KEP przyjęła szczegółowe wytyczne dotyczące postępowania kościelnego w przypadku oskarżeń duchownych o molestowanie osób poniżej 18. roku życia.

 

Wypowiedzi Papieża

Przemówienie Papieża Franciszka do członków Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich – 21 września 2017 r. – czytaj całość
Przemówienie  Papieża Franciszka Przemówienie podczas spotkania z biskupami przybyłymi na Światowe Spotkanie Rodzin w Filadelfii – 27 września 2015 r. – czytaj całość
Homilia Papieża Franciszka – Msza św. w kaplicy Domu św. Marty z udziałem niektórych ofiar nadużyć seksualnych dokonanych przez księży – 7 lipca 2014 r. – czytaj całość
List pasterski Papieża Benedykta XVI do katolików Irlandii -19 marca 2010 r. – czytaj całość

 

Inne wypowiedzi

„Należy pamiętać o cierpieniu osób, które doświadczyły molestowania seksualnego – ze strony duchownych czy świeckich”

abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
18.02.2017

Komunikat abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski ws. modlitwy i pokuty w intencji ofiar pedofilii – 3 marca 2017 r. – czytaj całość
Benedykta XVI „Kościół a skandal wykorzystywania seksualnego” – 11 kwietnia 2019 r. – czytaj całość

Centrum Ochrony Dziecka

Działania Centrum Ochrony Dziecka

Centrum Ochrony Dziecka (COD) działa przy Akademii „Ignatianum” w Krakowie od marca 2014 roku.  To ośrodek naukowy, a zarazem szkoleniowy w zakresie profilaktyki zagrożeń dzieci przed wykorzystaniem seksualnym. Jego głównym zadaniem jest kształcenie specjalistów, którzy zdobytą wiedzę i doświadczenie przeniosą do własnych środowisk. Instytucją kieruje o. Adam Żak SJ, wyznaczony przez Konferencję Episkopatu Polski w 2013 roku koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży.

Centrum oprócz kształcenia kadry opracowuje programy prewencji nadużyć seksualnych oraz wzory dobrych praktyk. Z jego inicjatywy w czerwcu 2014 roku została zorganizowana  pierwsza w Polsce konferencja przedstawiającą specyfikę nadużycia seksualnego wobec nieletnich w Kościele. Konferencja była adresowana do delegatów biskupów i wyższych przełożonych zakonnych, psychologów, pedagogów, formatorek i formatorów, odpowiedzialnych za ruchy katolickie i duszpasterstwa dzieci i młodzieży oraz do innych osób, które w swojej pracy mogą się spotkać z ofiarami i sprawcami. Towarzyszyła jej liturgia pokutna za grzech pedofilii.

Od kilku lat przedstawiciele Centrum Ochrony Dziecka oprócz działalności warsztatowej i szkoleniowej biorą udział m.in. w Ogólnopolskiej Konferencji Pomoc Dzieciom – ofiarom przestępstw. Współpracują też od początku swej działalności z Centrum Ochrony Dzieci działającym obecnie w Rzymie.

21 listopada 2017 roku, wraz z Małopolskim Kuratorem Oświaty, Centrum Ochrony Dziecka  organizuje w Krakowie konferencję „Ochrona dziecka przed przemocą”.

Cele COD – rozmowa z ks. Adamem Żakiem, koordynatorem KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży 

Struktura organizacyjna COD

Sprawozdanie z działalności COD za lata 2013-2018

Więcej dokumentów i informacji – Strona internetowa Centrum Ochrony Dziecka

 

 

NO COMMENTS