Forum Szkół Katolickich na Jasnej Górze

0
89

Wychowywać, ale jak? Jak pomagać młodym ludziom, by podążali w dobrym czyli Bożym kierunku zastanawiali się na Jasnej Górze uczestnicy 31. Forum Szkół Katolickich. W dwudniowym spotkaniu (25-26 listopada 2021) wzięli udział dyrektorzy i nauczyciele. Wszystkie szkoły katolickie w Polsce są zrzeszone w Radzie Szkół i pozostają pod opieką Konferencji Episkopatu Polski.

Tym razem tematem spotkania były słowa św. Jana Pawła II dotyczące wychowania i edukacji: „punktem wyjścia prawdziwej edukacji musi być prawda o człowieku, uznanie jego godności i jego transcendentnego powołania”.

Jak zauważyła s. Patrycja Garbacka z Rady Szkół Katolickich, by móc prawdziwie pomagać trzeba najpierw poznać świat młodych. – Oderwać się od własnego postrzegania i wyobrażenia o naszych uczniach, a wejść w ich świat, zobaczyć jakim presjom i modom są poddawani, czym są kuszeni przez świat, jakie jest ich prawdziwe życie – wyjaśnia i dodaje, że dopiero wtedy „jako towarzysz tego życia pokazywać im lepszą, wartościową drogę”.

Do wygłoszenia konferencji zaproszeni zostali ks. Wojciech Węgrzyniak, biblista z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, który rozważać będzie o prawdzie o człowieku oraz redaktor, ks. dr Tomasz Jaklewicz, który mówić ma o tym: jak przetrwać czas neopogaństwa.

Z kolei o personalizmie w pedagogice, teorii i praktyce na polu edukacyjno – formacyjnym mówić będą: dr Jolanta Kraśniewska z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Małgorzata Wróbel.

– Mówienie Prawdy i jej poszukiwanie stało się głównym zadaniem szkół katolickich – zauważył ks. Zenon Latawiec, przewodniczący Rady Szkół. „To wszystko co dzieje się wokół wychowania, Kościoła, wiary, to czarne nakreślanie wszystkiego co jest z tym związane, tym młodzi żyją. Widzą to w mediach, a później przenosi się to na codzienną rzeczywistość. Naszym zadaniem jest przeciwstawienie się temu, mówienie Prawdy, poszukiwanie prawdy i odważne stawianie czoła właśnie tym wyzwaniom”, podkreśla ks. Latawiec.

Wśród tematów Forum, zwłaszcza w części przeznaczonej dla dyrektorów, także o odpowiedzi Kościoła na wielki dramat wykorzystania małoletnich i profilaktyce przemocy seksualnej wobec uczniów w szkole katolickiej.

Jak powiedziała s. Garbacka chodzi o to, by szkoła katolicka była środowiskiem bardzo bezpiecznym, ale też tym, które wyjdzie z pomocą dzieciom skrzywdzonym poza szkołą. – Od dłuższego czasu przygotowywany był specjalny dokument, którego projekt dziś jest omawiany. Jest on bardzo szeroki, mówi jak ma wyglądać przede wszystkim profilaktyka – jakich zachowań trzeba się wystrzegać i jaką atmosferę stwarzać, żeby szkoła i środowisko były bardziej bezpieczne. Ale mamy też procedury jeżeli są pewne podejrzenia, niepokoje, czy zmienione zachowanie dziecka, żeby wiedzieć – jak się zachować. Czasami dobre chęci nie wystarczą, trzeba mieć pewną wiedzę, jak w takich sytuacjach postępować – wyjaśniła przedstawicielka Rady Szkół Katolickich.

W projekcie dokumentu „Profilaktyka przemocy seksualnej wobec uczniów w szkole katolickiej” znajdują się m.in. zagadnienia dotyczące tego jak uczynić szkołę bardziej bezpieczną, co zrobić, gdy wydarzyła się krzywda, jak interweniować w przypadku zgłoszenia lub podejrzenia wykorzystania czy jak wspierać bezpośrednio lub pośrednio osoby dotknięte wykorzystaniem seksualnym. Dokument zaprezentował dyrektorom o. Wojciech Bojanowski z Jezuickiego Centrum Edukacji w Nowym Sączu.

Każdy z uczestników Forum otrzymuje specjalną ankietę, w której może nanieść swoje opinie i wnioski, i dopiero na ich podstawie zostanie stworzony pełny dokument, który obowiązywać będzie w szkołach katolickich, jako uzupełnienie ogólnych przepisów i wskazówek, dotyczących tego bolesnego i trudnego zagadnienia.

O odpowiedzi Kościoła w Polsce na dramat wykorzystywania małoletnich i wyzwaniach dla szkół katolickich mówił ks. dr Piotr Studnicki, kierownik Biura Delegata KEP ds. Ochrony Dzień i Młodzieży.

Wbrew obiegowym opiniom w Polsce coraz więcej uczniów kształci się w szkołach katolickich. O ile ich liczba w stosunku do ubiegłego roku wzrosła tylko o jedną i mamy w kraju 488 szkół, o tyle aż o ponad 950 wzrosła liczba uczęszczających do nich uczniów i wynosi teraz prawie 73, 5 tysiąca. Najwięcej młodych uczy się w szkołach podstawowych.

Rada Szkół Katolickich, która jest organizatorem Forum, zrzesza szkoły prowadzone przez kościelne osoby prawne oraz szkoły, które zostały uznane za katolickie dekretem biskupa diecezjalnego i są prowadzone przez inne osoby prawne lub fizyczne.

Według najnowszych statystyk, z września 2021 r., najwięcej szkół katolickich jest na terenie arch. krakowskiej (49), częstochowskiej (32) i warszawskiej (32). Najwięcej uczniów kształci się w arch. krakowskiej, to prawie 9,4 tys. osób i arch. warszawskiej, to ponad 5,7 tys.

Izabela Tyras @JasnaGóraNews

BRAK KOMENTARZY