Jako przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski witam w gronie polskich biskupów i zapraszam do wytężonej pracy w ramach różnorodnych  gremiów naszej konferencji – napisał abp Stanisław Gądecki w liście z gratulacjami dla nowo mianowanego biskupa pomocniczego archidiecezji przemyskiej. Został nim  ks. Krzysztof Chudzio.

Przewodniczący Episkopatu przesłał życzenia i  gratulacje z okazji nominacji ks. Krzysztofa Chudzio na biskupa pomocniczego archidiecezji przemyskiej. Zapewnił go  o modlitwie wiernych i pasterzy Kościoła w Polsce. „Z radością przyjąłem dzisiejszy Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, w którym poinformowano, iż Ojciec Święty Franciszek mianował Czcigodnego Księdza Prałata Biskupem Pomocniczym Archidiecezji Przemyskiej” – napisał abp Gądecki.

Życie i posługę biskupa nominata powierzył Bogu, za wstawiennictwem Jasnogórskiej Królowej Polski. „Na wykonywanie zadań zleconych przez Ducha Świętego z serca błogosławię, przesyłając braterskie pozdrowienia w Chrystusie” – czytamy w liście gratulacyjnym.

BP KEP

Publikujemy pełny tekst listu:

Warszawa, dnia 3 kwietnia 2020 roku

 Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Biskupie Nominacie,

Z radością przyjąłem dzisiejszy Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, w którym poinformowano, iż Ojciec Święty Franciszek mianował Czcigodnego Księdza Prałata Biskupem Pomocniczym Archidiecezji Przemyskiej.

Jako przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski witam w gronie polskich biskupów i zapraszam do wytężonej pracy w ramach różnorodnych  gremiów naszej konferencji.

Jednocześnie przesyłam jak najserdeczniejsze życzenia i  gratulacje z okazji nominacji oraz zapewnienia o modlitwie wiernych i pasterzy Kościoła w Polsce.

Życie i posługę Waszej Ekscelencji powierzam Bogu, za wstawiennictwem Jasnogórskiej Królowej Polski.

Na wykonywanie zadań zleconych przez Ducha Świętego z serca błogosławię, przesyłając braterskie pozdrowienia w Chrystusie,

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

___________________
Jego Ekscelencja
Biskup Krzysztof CHUDZIO
Biskup Pomocniczy Nominat
Archidiecezji Przemyskiej

Zobacz też:
Informacja o nominacji