Przewodniczący Episkopatu złożył życzenia bp. Zielińskiemu

02-02-2023
166

Ufam, że doświadczenie zdobyte w czasie pełnienia posługi biskupa pomocniczego diecezji gdańskiej, a później koadiutora diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej przyniesie błogosławione owoce dla Kościoła, którego pasterzem został Ksiądz Biskup ustanowiony – napisał abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, w życzeniach do bp. Zbigniewa Zielińskiego, którego Ojciec Święty Franciszek mianował nowym biskupem koszalińsko-kołobrzeskim.

Publikujemy pełny tekst życzeń:

Warszawa, dnia 2 lutego 2023 roku
W święto Ofiarowania Pańskiego

 

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Biskupie,

z radością przyjąłem dzisiejszy Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce z informacją o mianowaniu Waszej Ekscelencji biskupem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski chciałbym złożyć jak najserdeczniejsze życzenia z tej okazji oraz zapewnić o modlitwie Kościoła w Polsce w intencji Księdza Biskupa.

Ufam, że doświadczenie zdobyte w czasie pełnienia posługi biskupa pomocniczego diecezji gdańskiej, a później koadiutora diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej przyniesie błogosławione owoce dla Kościoła, którego pasterzem został Ksiądz Biskup ustanowiony.

Pani Jasnogórskiej, Królowej Polski życie i posługę Księdza Biskupa zawierzam.

Z wyrazami szacunku, przesyłam braterskie pozdrowienia w Chrystusie,

 

✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski  

 

___________________
Jego Ekscelencja
Biskup Zbigniew ZIELIŃSKI
Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski