Prawne objęcie urzędu biskupa sosnowieckiego przez bp. Artura Ważnego będzie miało miejsce 8 maja br., w uroczystość św. Stanisława BM, o godz. 16, w Bazylice Katedralnej w Sosnowcu.

Od tego momentu imię bp. Artura będzie wspominane przez celebransów w Modlitwie Eucharystycznej ([…] z naszym Biskupem Arturem oraz całym duchowieństwem).

Z kolei liturgiczne objęcie sosnowieckiej Katedry przez bp. Artura Ważnego, tzw. ingres, odbędzie się 22 czerwca br.

Decyzja papieża Franciszka o nominacji dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej, bp. Artura Ważnego, na urząd biskupa sosnowieckiego została ogłoszona 23 kwietnia br. przez Nuncjaturę Apostolską w Polsce.

ks. Przemysław Lech/ diecezja.sosnowiec.pl/ BP KEP

Fot. BP KEP