Posługa władzy w zgromadzeniach zakonnych, nowelizacja regulacji dotyczących ochrony małoletnich przed przemocą oraz przygotowania do przyszłorocznego Jubileuszu Życia Zakonnego – były głównymi tematami 148. Zebrania Plenarnego Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce, które odbyło się w dniach 23-25 kwietnia br. w Licheniu.

Mszy św. na rozpoczęcie Zebrania Plenarnego przewodniczył abp Antonio Guido Filipazzi, nuncjusz apostolski w Polsce. W wygłoszonej homilii wskazał, jak czytamy w komunikacie po zakończonych obradach, „na ideał życia konsekrowanego, jakim jest zdolność do ofiary całopalnej, na wzór Jezusa Chrystusa, który ofiarował się swemu Ojcu całkowicie i bez zastrzeżeń”.

Podczas Zebrania Plenarnego siostry poruszyły problem posługi władzy w zgromadzeniach zakonnych. Temat ten został wspólnie przedyskutowany wraz z przewodniczącym Komisji KEP ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego bp. Jackiem Kicińskim CMF, s. Władysławą Krasiczyńską CSSJ, s. prof. Bożeną Szewczul WNO, s. prof. Beatą Zarzycką ZSAPU, s. Marią Santus CSFN i s. Agnieszką Jarkowską SCdSC. Uczestnicy wspólnie poszukiwali „dróg, jak godzić posługę władzy w duchu składanych ślubów wobec wyzwań dzisiejszej mentalności świata i Kościoła oraz zachować poczucie piękna tożsamości życia konsekrowanego”.

Aktualne wytyczne dot. „Ustawy Kamilka”, czyli nowelizacji szeregu regulacji dotyczących ochrony małoletnich przed przemocą, przedstawiła s. Agnieszka Jarkowska SCdSC.

Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce zakończyło się Eucharystią sprawowaną przez bp. Artura G. Mizińskiego, sekretarza generalnego KEP.

BP KEP

Publikujemy pełny tekst komunikatu:

Komunikat z 148. Zebrania Plenarnego Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce

W dniach 23-25 kwietnia 2024 roku odbyło się w Licheniu 148. Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce.

  1. W obradach wzięło udział około 160 sióstr przełożonych prowincjalnych i generalnych z ponad stu żeńskich zgromadzeń zakonnych posługujących w Polsce.
  2. Zebranie rozpoczęło się Mszą świętą w Bazylice Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej. Eucharystii przewodniczył Nuncjusz Apostolski abp Antonio Guido Filipazzi, który po swoim wyborze na przedstawiciela Stolicy Apostolskiej w Zebraniu Konferencji uczestniczył po raz pierwszy. Zwracając się do sióstr przełożonych wskazywał na ideał życia konsekrowanego, jakim jest zdolność do ofiary całopalnej, na wzór Jezusa Chrystusa, który ofiarował się swemu Ojcu całkowicie i bez zastrzeżeń. Ks. Nuncjusz zwracał również uwagę na konieczność wypracowywania przez siostry ludzkich cnót koniecznych do pełnego miłości życia w naszych wspólnotach.
  3. Wiodącym tematem Zebrania była „Posługa władzy w zgromadzeniach zakonnych”. W analizie tego zagadnienia pomogli uczestniczkom paneliści z różnych dziedzin: przewodniczący Komisji KEP ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego bp Jacek Kiciński CMF, s. Władysława Krasiczyńska CSSJ, s. prof. Bożena Szewczul WNO, s. prof. Beata Zarzycka ZSAPU, s. Maria Santus CSFN i Agnieszka Jarkowska SCdSC. Wspólnie poszukiwano dróg, jak godzić posługę władzy w duchu składanych ślubów wobec wyzwań dzisiejszej mentalności świata i Kościoła oraz zachować poczucie piękna tożsamości życia konsekrowanego. Potwierdzono, że najwłaściwszą formą wykonywania władzy jak również odpowiadania na nią jest szukanie woli Bożej w duchu miłości. Ukazał nam to najpełniej Jezus w swoim synowskim posłuszeństwie wobec Boga Ojca.
  4. Część spotkania poświęcona była „Ustawie Kamilka”, czyli nowelizacji szeregu regulacji dotyczących ochrony małoletnich przed przemocą. Najnowsze wytyczne w tej sprawie przedstawiła s. Agnieszka Jarkowska SCdSC.
  5. Uczestniczki Zebrania wysłuchały ponadto relacji dwóch sióstr delegatek, które w ostatnim czasie wzięły udział w wydarzeniach o charakterze międzynarodowym. W lutym br. odbyło się w Rzymie spotkanie przedstawicieli żeńskich i męskich Konferencji zakonnych pod hasłem „Pielgrzymi nadziei na drodze pokoju”. Był to kolejny etap przygotowania do przyszłorocznego Jubileuszu Życia Zakonnego. Z kolei w dniach 15-20 kwietnia br. odbyło się w czeskim Vranovie zebranie Europejskiej Unii Konferencji Przełożonych Wyższych (UCESM). Przeważały tam tematy związane z tożsamością powołania zakonnego i synodalnej współodpowiedzialności za Kościół.
  6. Podczas Zebrania siostry przełożone uczestniczyły codziennie we wspólnej adoracji, Liturgii Godzin i Eucharystii. Mszy św. w drugim dniu przewodniczył przewodniczący Komisji KEP ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego bp Jacek Kiciński CMF, a w dniu kończącym obrady – Sekretarz Generalny KEP bp Artur G. Miziński.
  7. Całość trzydniowego spotkania poprowadziła Przewodnicząca Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych M. Ewa Kaczmarek MChR przy współpracy z siostrami z Konsulty i z sekretariatu Konferencji.

Urszula Fabisiak MChR, rzecznik prasowy Konferencji WPŻZZ

Licheń, 25 kwietnia 2024 roku