Już po raz drugi – w Środę Popielcową, 14 lutego 2018 r., o godz. 18.00 w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu – Arcybiskup Stanisław Gądecki zainauguruje wydarzenie „Kościołów Stacyjnych Miasta Poznania”, któremu towarzyszyć będzie hasło: „Nawracajmy się, jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.

Po raz pierwszy modlitwa w kościołach stacyjnych miała miejsce w Poznaniu w 2017 r. Tradycja stacyjnego pielgrzymowania sięga przełomu IV i V wieku. Wywodzi się z Rzymu. Również dziś mieszkańcy Wiecznego Miasta w Wielkim Poście pielgrzymują do różnych kościołów, aby się modlić i przez nawrócenie przygotowywać się do Paschy Chrystusa. Także w miastach naszej Ojczyzny, w Warszawie, Łodzi i Lublinie od kilku lat trwa stacyjne pielgrzymowanie do wybranych świątyń.

W tym roku wydarzenie nabiera szczególnego charakteru. Jak zaznacza, ks. Krystian Sammler z Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej, pielgrzymowanie stacyjne włącza się w całość przeżywanej przez Archidiecezję Poznańską 1050. rocznicy powołania do istnienia pierwszego na ziemiach polskich biskupstwa w Poznaniu. Dlatego też dla podkreślenia jubileuszu oraz wielkiego dziedzictwa Kościoła, od stacji do stacji peregrynować będzie krzyż, który został wykonany przez Bogdana Puchalskiego z czarnego dębu pochodzącego z X wieku wydobytego na terenie Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Znajduje się na nim wizerunek Chrystusa Ukrzyżowanego wzorowany na odnalezionej na wielkopolskiej ziemi pasyjki z początków XII wieku, która znajduje się w zbiorach Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

Program każdej stacji przewiduje Koronkę do Bożego Miłosierdzia, Adorację Najświętszego Sakramentu oraz okazję do spowiedzi godzinę przed wieczorną Mszą Świętą, następnie uroczyste celebrowanie Eucharystii oraz nabożeństwo Drogi Krzyżowej po Liturgii Eucharystii.

KOŚCIOŁY STACYJNE MIASTA POZNANIA ORAZ INTENCJE TOWARZYSZĄCE POSZCZEGÓLNYM STACJOM

 1. 14.02.2018, Środa Popielcowa, Bazylika Archikatedralna pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, ul. Ostrów Tumski 17 – O ducha pokuty i nawrócenia w Kościele
 2. 15.02.2018, Czwartek po Popielcu, Bazylika-Kolegiata Poznańska pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Marii Magdaleny i św. Stanisława Biskupa, ul. Klasztorna 11 – O potrzebne dary i łaski dla Papieża, Kolegium Kardynalskiego i Biskupów
 3. 16.02.2018, Piątek po Popielcu, Kościół pw. Najświętszego Zbawiciela, ul. Fredry 11 – W intencji przebłagalnej i wynagradzającej Boskiemu Sercu Jezusa za grzechy ludzi Kościoła
 4. 17.02.2018, Sobota po Popielcu Kościół Akademicki Ojców Dominikanów, ul. Kościuszki 97/99 – O łaskę świętości dla kapłanów Kościoła
 5. 19.02.2018, Poniedziałek, I WP, Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, os. Bohaterów II Wojny Światowej 88 – O światło i dary Ducha Świętego dla moderatorów ASD w Poznaniu
 6. 20.02.2018, Wtorek, I WP, Kościół pw. Nawrócenia Świętego Pawła, os. Piastowskie 79    O łaskę pielęgnowania życia konsekrowanego dla kapłanów zakonnych, sióstr i braci zakonnych
 7. 21.02.2018, Środa, I WP, Kościół pw. Imienia Maryi, ul. Santocka 15 – O dar przemiany życia dla trwających w nałogach
 8. 22.02.2018, Czwartek, I WP, Kościół pw. św. Jana Kantego, ul. Grunwaldzka 86    O dar i łaskę nawrócenia dla trwających w grzechach ciężkich
 9. 23.02.2018, Piątek, I WP, Kościół pw. NSJ i świętego Floriana, ul. Kościelna 3 – O dar życia wskazaniami Dekalogu i Ewangelii dla rodzin
 10. 24.02.2018, Sobota, I WP, Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, os. Bolesława Śmiałego 122 – O łaskę chrześcijańskiego wychowania dzieci
 11. 26.02.2018, Poniedziałek, II WP, Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej, ul. Cyniowa 15 – O łaskę chrześcijańskiego wychowania młodzieży
 12. 27.02.2018, Wtorek, II WP, Kościół pw. św. Wojciecha, Wzgórze Świętego Wojciecha 1 – O dar nowych powołań kapłańskich
 13. 28.02.2018, Środa, II WP, Kościół pw. św. Stanisława Kostki, ul. Rejtana 8 – O dar nowych powołań zakonnych
 14. 1.03.2018, Czwartek, II WP, Kościół pw. św. Rocha, ul. Św. Rocha 10    – O dar nowych powołań misyjnych
 15. 2.03.2018, Piątek, II WP, Kościół pw. Miłosierdzia Bożego, os. Jana III Sobieskiego 116 – O zaprzestanie prześladowania chrześcijan na całym świecie
 16. 3.03.2018, Sobota, II WP, Kościół pw. Świętego Krzyża, ul. Częstochowska 16 – O łaskę nawrócenia dla prześladowców chrześcijan
 17. 5.03.2018, Poniedziałek, III WP, Kaplica Radia Emaus pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Zielona 2 (w podwórzu) – O łaskę poszanowania świętości życia od poczęcia do naturalnej śmierci
 18. 6.03.2018, Wtorek, III WP, Kościół pw. św. Karola Boromeusza, os. Pod Lipami 100 – O dar intensywnego rozwoju misyjnych dzieł Kościoła
 19. 7.03.2018, Środa, III WP, Kościół pw. św. Ojca Pio z Pietrelciny, ul. Wańkowicza 2a – O łaskę zgody i pojednania w narodzie
 20. 8.03.2018, Czwartek, III WP    Kościół pw. św. Franciszka Serafickiego, ul. Garbary 22 – O łaskę zgody i pojednania w rodzinach
 21. 9.03.2018, Piątek, III WP, Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych, ul. Wroniecka 9 – W intencji przebłagalnej i wynagradzającej Boskiemu Sercu Jezusa za grzechy aborcji i eutanazji
 22. 10.03.2018, Sobota, III WP, Kościół pw. Bożego Ciała, ul. Strzelecka 40 – O łaskę wyniesienie do chwały ołtarzy Sług Bożych z Archidiecezji Poznańskiej
 23. 12.03.2018, Poniedziałek, IV WP, Kościół pw. św. Antoniego Padewskiego ( Ojcowie Franciszkanie Konwentualni), ul. Franciszkańska 2 – O łaskę wytrwania w sakramentalnych postanowieniach dla młodych małżonków
 24. 13.03.2018, Wtorek, IV WP, Sanktuarium św. Józefa (Ojcowie Karmelici), ul. Działowa 25 – O dar potomstwa dla małżonków, którzy nie mogą począć dziecka
 25. 14.03.2018, Środa, IV WP, Kościół pw. św. Marcina, ul. Św. Marcin 13 – O dar dobrego przygotowania i przeżycia Nawiedzenia Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w naszej archidiecezji
 26. 15.03.2018, Czwartek, IV WP, Kościół pw. św. Świętej Trójcy, ul. 28 czerwca 1956 nr 328 – O dary Ducha Świętego dla katechizujących w szkołach
 27. 16.03.2018, Piątek, IV WP, Kościół pw. Objawienia Pańskiego, ul. Miastkowska 128-132 – W intencji przebłagalnej i wynagradzającej za grzechy przeciwko Boskiemu Sercu Jezusa
 28. 17.03.2018, Sobota, IV WP, Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Pocieszenia – Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej, ul. Szewska 18 – O dar czystego serca dla dzieci przyjmujących po raz pierwszy Komunię Świętą
 29. 19.03.2018, Poniedziałek, V WP, Kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej, ul. Głogowska 97 – O ducha bezinteresownej służby bliźnim
 30. 20.03.2018, Wtorek, V WP, Kościół pw. św. Anny, ul. Limanowskiego 13 – O dar zdrowia dla ciężko chorych
 31. 21.03.2018, Środa, V WP, Kościół pw. św. Michała Archanioła, ul. Stolarska 7 – O poszanowanie godności każdego człowieka
 32. 22.03.2018, Czwartek, V WP, Kościół pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, os. Wichrowe Wzgórze 130 – O dar pokoju i zaprzestania konfliktów zbrojnych na całym świecie
 33. 23.03.2018, Piątek, V WP, Kościół pw. Najświętszej Krwi Pana Jezusa, ul. Żydowska 34 – W intencji przebłagalnej i wynagradzającej za grzechy świętokradztwa
 34. 24.03.2018, Sobota, V WP, Kościół pw. św. Jana Bosko, ul. Warzywna 17 – O dobre przygotowanie do Światowego Spotkania Młodzieży w Panamie
 35. 25.03.2018, Niedziela Palmowa, Bazylika Archikatedralna pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, ul. Ostrów Tumski 17 – O łaskę sakramentalnej jedności z Bogiem dla wiernych na czas Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

Za: www.archpoznan.pl

Zdjęcie ilustracyjne: Mazur/BPKEP

BRAK KOMENTARZY