– Cieszymy się wszyscy, że nowy metropolita przejmie kierowanie diecezją, którą bardzo dobrze zna, bo w niej się urodził, wychował, dla niej był święcony na kapłana i w której posługuje bardzo ofiarnie jako biskup. Pragniemy przyjąć go całym sercem jako ojca i pasterza, który prowadzić nas będzie ścieżkami wiary na drogach codzienności – napisał biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej Stanisław Jamrozek z okazji uroczystości ingresu abp. Adama Szala. – Modlitwą chcemy także objąć odchodzącego na emeryturę Księdza Arcybiskupa Józefa i wyrazić mu naszą wdzięczność za 23 lata pasterzowania – czytamy w zaproszeniu na sobotnie uroczystości.

INGRES_BISKUPA_szal_to

Ingres rozpocznie się procesją pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Celestino Migliore z udziałem nowego metropolity przemyskiego abp. Adama Szala i arcybiskupa seniora Józefa Michalika oraz przybyłych na uroczystości biskupów i księży. Procesja wyruszy przed godz. 10.00 z kościoła Ojców Franciszkanów. Stamtąd przejdzie do archikatedry. Abp. Szala przyjmie proboszcz bazyliki archikatedralnej, który poda Arcybiskupowi do ucałowania krucyfisk, a potem kropidło zanurzone w błogosławionej wodzie.

Na początku Mszy św. słowo powitania wygłosi biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej Stanisław Jamrozek. Następnie Nuncjusz Apostolski w Polsce ogłosi wiernym bullę Ojca Świętego Franciszka mianującą abp. Adama Szala metropolitą przemyskim.

Podczas Mszy św. przedstawiciele prezbiterium diecezji, osób konsekrowanych i wiernych świeckich złożą homagium czyli akt czci, szacunku i chrześcijańskiego posłuszeństwa nowemu arcybiskupowi. Abp Szal wygłosi homilię, a na zakończenie Eucharystii udzieli błogosławieństwa z odpustem zupełnym.

Nowy Metropolita Przemyski wyraził życzenie, by uczestnicy ingresu planujący zakup kwiatów, przeznaczyli przewidziane na ten cel środki na wsparcie uczestników ŚDM w Krakowie, Caritas Archidiecezji Przemyskiej lub misji.

Biskup Adam Szal ma 62 lata, pochodzi z Wysokiej koło Łańcuta. Od 37 lat jest kapłanem, 16 lat temu został konsekrowany na biskupa. W diecezji znany jest m.in. z tego, że co roku pielgrzymuje pieszo na Jasną Górę i do sanktuariów maryjnych na terenie Podkarpacia. Od 2007 r. jest delegatem Episkopatu ds. Ruchu Światło-Życie. 30 kwietnia 2016 roku Ojciec Święty Franciszek mianował go arcybiskupem metropolitą przemyskim. Kanonicznie archidiecezję przemyską objął 11 maja br. Od tej pory sprawuje funkcję metropolity przemyskiego.

Zobacz też:
Bp Adam Szal następcą abp. Józefa Michalika w Przemyślu
Zaproszenie na uroczystości ingresu na stronie archidiecezji przemyskiej
Kanoniczne objęcie archidiecezji przemyskiej