Jesteśmy tu, aby sobie pomagać i praktykować podążanie jedną, wspólna drogą, oświeceni Słowem Bożym i posileni Ciałem i Krwią Chrystusapodkreślił kard. Marc Ouellet, emerytowany prefekt ds. Dykasterii Biskupów, w homilii podczas Mszy św. rozpoczynającej drugi dzień obrad Europejskiego Kontynentalnego Zgromadzenia Synodalnego w Pradze.

Odwołując się do biblijnego obrazu stworzenia człowieka (Rdz 1, 27) kard. Ouellet odniósł się do trwającego zgromadzenia synodalnego. „U podstaw antropologii chrześcijańskiej odnajdujemy ten fundamentalny tekst pochodzący z Księgi Rodzaju, który liturgia proponuje nam dzisiaj do rozważania w kontekście naszego europejskiego zgromadzenia kontynentalnego poświęconego synodalności. Razem, słuchając Ducha Świętego, zwracamy baczną uwagę na słowo Boże dotyczące stworzenia mężczyzny i kobiety na obraz Boga. Czyż ta biblijna wizja zaproponowana dzisiaj naszej wierze nie jest cennym drogowskazem dla naszych debat i rozeznań?” – pytał kard. Ouellet.

Duchowny podkreślał, że pomiędzy Bogiem a człowiekiem istnieją m.in. podobieństwo i pokrewieństwo, które odróżniają go od wszystkich innych stworzeń żyjących na ziemi, a także akcentował fundamentalną rolę duchowości i cielesności w życiu pary. „Jeśli prawdą jest, że duchowy wymiar kobiety i mężczyzny ma w sobie podobieństwo do Boga, należy również zauważyć, że człowiek został stworzony przez Boga jako mężczyzna i kobieta, aby właśnie między mężczyzną i kobietą istniała relacja miłości – duchowej i cielesnej – która uczyni tych dwoje jednym ciałem” – dodał kard. Ouellet.

Na zakończenie homilii, nawiązując do Ewangelii z dnia (Mk 7, 1-13), w której Jezus potępia Faryzeuszy za ich hipokryzję, kardynał przypomniał, że nie można być posłusznym Bogu, a „w rzeczywistości działać wbrew Jego Słowu”. „To ostrzeżenie dotyczy także nas i jest pytaniem o nasze zaangażowanie w tworzenie Kościoła bardziej synodalnego. (…) Niech Duch Święty towarzyszy i prowadzi nas w  naszej wymianie doświadczeń i rozeznaniu. Jesteśmy tu, aby sobie pomagać i praktykować podążanie jedną, wspólna drogą, oświeceni Słowem Bożym i posileni Ciałem i Krwią Chrystusa. Niech nasze braterstwo będzie autentyczne, nasza praca owocna, a nasze rozeznania niech przyniosą chwałę Panu” – zakończył kard. Ouellet.

BP KEP