Podczas uroczystości 1 września były prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej będzie przewodniczył mszy św. i wygłosi homilię w położonym naprzeciw szkoły kościele Matki Boskiej Bolesnej. Na zakończenie nabożeństwa uczniowie pierwszych klas złożą ślubowanie.

Poświęcenie odnowionych budynków szkolnych przez kard. Grocholewskiego będzie miało miejsce na placu przed budynkiem w obecności uczniów gimnazjum i liceum. Następnie w auli odbędzie się inauguracja nowego roku, podczas której słowo wygłosi przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Nowy rok szkolny rozpocznie przy ul. Głogowskiej 92 blisko 500 uczniów. Zdaniem ks. Piotra Kusia, dyrektora szkoły, nowa siedziba umożliwi dalszy rozwój placówki – w tym roku o przyjęcie ubiegało się blisko dwóch uczniów na jedno miejsce.

– Uczenie to dobre, twórcze i efektywne przekazywanie wiedzy i stymulowanie do jej pogłębiania, wychowanie odbywa się w oparciu o wartości wynikające z Ewangelii, które są wpisane w kulturę chrześcijańską i które współtworzyły przez wieki historię naszego narodu – mówi o zadaniach szkoły ks. Kuś.

Remont budynku, dostosowanego do obowiązujących obecnie w szkolnictwie przepisów, kosztował 15 mln zł. Dobudowano m.in. windę, dzięki której w szkole uczyć się mogą osoby niepełnosprawne. Szkoła posiada dwie sale gimnastyczne, boiska sportowe i 25 sal lekcyjnych. Zainstalowany został system przeciwpożarowy i sieć internetowa, zakupiono nowoczesny sprzęt. W szkole powstała kaplica. Nad wejściem pojawił się łaciński napis Fides et ratio (wiara i rozum).

Historia szkoły przy ul. Głogowskiej w Poznaniu sięga 1920 roku, kiedy to ks. Czesław Piotrowski w prywatnych pomieszczeniach przy parafii otworzył pierwszą klasę Szkoły Przygotowawczej. Następnie ks. Piotrowski nabył na swoją własność grunty z myślą o wybudowaniu budynku szkoły naprzeciw kościoła. Poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę szkoły miało miejsce w 1926 r.

Prowadzone przez ks. Piotrowskiego szkoły działały do 1939 r., kiedy ich działalność została zawieszona przez niemieckiego okupanta. W budynku mieściły się biura władz okupacyjnych, a od 1945 r. Milicja Obywatelska.

W latach 1956-2014 roku do siedziby przy ul. Głogowskiej 92 przeniosło się VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza. Od 1 września 2015 roku, po wcześniejszym odzyskaniu budynku przez archidiecezję poznańską, rozpoczną działalność gimnazjum i liceum katolickie prowadzone przez archidiecezję od 2007 roku.

KAI / ms / Poznań