Odpowiedzialność za misję Kościoła wszystkich ochrzczonych, kolegialność biskupów w jedności z Ojcem Świętym są komplementarnymi i nieodzownymi składnikami tej samej drogi Kościoła – mówił kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, w homilii Mszy św. sprawowanej w Świątyni Opatrzności Bożej z okazji 11. rocznicy wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. 

Wiernych zgromadzonych na Eucharystii powitał nuncjusz apostolski w Polsce abp Antonio Guido Filipazzi. „Ojciec Święty kieruje niemal codziennie do wszystkich prośbę: pamiętajcie, aby się za mnie modlić. Jak zauważył św. Jan Paweł II, jeżeli cały Kościół modli się za Piotra to nie jedynie dlatego, że grozi mu niebezpieczeństwo ze strony różnych Herodów tego świata. On modli się za Piotra, ponieważ Pan zechciał w szczególny sposób związać właśnie z nim wiarę ludu chrześcijańskiego” – zaznaczył.

„Trzeba, aby Kościół nieustannie głosił człowiekowi współczesnemu Ewangelię o niepojętej miłości Boga do człowieka i wzajemnej miłości ludzi do siebie. Aby objawiał niezmierzone miłosierdzie Boga do wszelkiego stworzenia. Aby cały Kościół, w jedności z biskupami i papieżem, ciągle podejmował zadanie powierzone przez Chrystusa – zadanie ewangelizacji, nowej ewangelizacji” – podkreślił kard. Nycz w homilii.

„A więc odpowiedzialność za misję Kościoła wszystkich ochrzczonych, kolegialność biskupów w jedności z Ojcem Świętym są komplementarnymi i nieodzownymi składnikami tej samej drogi Kościoła. Nie w przeciwstawianiu ich sobie, ale razem. O nic innego nie chodzi Ojcu Świętemu, który prawie 3 lata temu ogłosił synod o synodalności Kościoła. Aby udział wszystkich służył wzmocnieniu misji Kościoła na miarę wyzwań nowych czasów, które idą szybko zarówno w świecie, jak i w Kościele i potrzebują nie tylko nowych metod i nowych ludzi, ale przede wszystkim nowej wierności Chrystusowi i Jego Ewangelii” – zaznaczył metropolita warszawski.

Kard. Nycz zwrócił uwagę, że rocznica wyboru Papieża jest też okazją do modlitwy za wszystkich wiernych, „by w duchu synodalności podejmowali odpowiedzialność za misję Kościoła. Razem katolicy świeccy, kapłani, biskupi i papież na miarę swojego powołania”.

Hierarcha poprosił także o modlitwę za biskupów Konferencji Episkopatu Polski, „byśmy wszystkie decyzje dotyczące spraw Kościoła powszechnego i Kościoła w Polsce zawsze podejmowali w duchu kolegialnej odpowiedzialności za Kościół w jedności z papieżem Franciszkiem, a nigdy nie kierowali się żadnymi doraźnymi i partykularnymi motywami”.

Eucharystię w intencji papieża Franciszka koncelebrowali biskupi zgromadzeni na 397. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które odbywa się w dniach 13-14 marca w Warszawie. We Mszy św. uczestniczył również nuncjusz apostolski w Polsce abp Antonio Guido Filipazzi.

BP KEP

Msza św. w Świątyni Opatrzności Bożej w Święto Papieskie (Warszawa, 13.03.2024 r.)