Komisja Maryjna KEP o Apelu Jasnogórskim i peregrynacji kopii Jasnogórskiego Obrazu

0
356

Na Jasnej Górze odbyło się w piątek, 21 kwietnia, spotkanie Komisji Maryjnej Konferencji Episkopatu Polski. Wśród tematów obrad znalazły się m.in. rola maryjności w kontekście różnych przemian w Kościele, Apel Jasnogórski jako dziedzictwo pokoleń i ważny element formacyjny, realizacja dzieła peregrynacji kopii Jasnogórskiego Obrazu w kolejnym jego, trzecim etapie. Spotkanie poprzedziło konferencję naukowo-pastoralną o Apelu Jasnogórskim w roku 70-lecia oficjalnego zapoczątkowania tej modlitwy.

Podczas spotkania zwrócono uwagę na Apel Jasnogórski jako szansę formacji wiernych. – Teologowie podkreślają, by treści przekazywane w medytacji, rozważaniu apelowym miały modelowy kształt, żeby były formacyjne, biblijne i aktualne – powiedział konsultor o. dr Mariusz Tabulski i podkreślił, że paulini dokładają wielkich starań, by rozważania apelowe miały wymiar katechezy. – W tych apelach jest też wielkie bogactwo Kościoła, bo modlitwę prowadzą również przedstawiciele różnych grup pielgrzymkowych, są też np. apele patriotyczne czy rocznicowe – powiedział o. Tabulski.

Jak zauważono to ważny element formacji, bo Apel dociera przeciętnie do dwóch milionów wiernych. Jest to istotne zwłaszcza obecnie, kiedy zauważa się różne tendencje do zniekształcania nauczania Kościoła, treści maryjnych, nadmiernego zainteresowania objawieniami, które idą w stronę indywidualnych interpretacji czy pseudo-charyzmatycznych postaw.

Wśród tematów znalazło się również szereg inicjatyw eklezjalnych jak peregrynacja Jasnogórskiego Obrazu Nawiedzenia (jutro rozpocznie się w diec. włocławskiej, to przedostatnia stacja przed diec. sosnowiecką i arch. częstochowską) czy związanych z rocznicami jak stulecie koronacji figurki Matki Bożej Gidelskiej i 60-leciem koronacji figury Matki Bożej Ludźmierskiej. – To są sanktuaria, które nieustannie przypominają maryjne orędzie ukierunkowane ku Chrystusowi i ku tajemnicy Kościoła –przypomniał przewodniczący Komisji abp Wacław Depo. Zwrócił też uwagę na potrzebę refleksji w jaki sposób w sanktuariach maryjnych wzmóc modlitwę i zawierzenie, i przez wstawiennictwo Maryi, i św. Jana Pawła II, by też odpowiedzieć na ataki na osobę papieża.

Jak też zauważył o. Tabulski nawiedzenie Matki Bożej w kopii Jej Jasnogórskiego Obrazu jest wypróbowaną szkołą „uczenia się obecności Matki Bożej i głoszenia Jej we właściwy sposób i wychowywania się na Jej postawach”.

Podczas spotkania podkreślono również potrzebę starannej formacji maryjnej w seminariach.

Ks. prof. Janusz Królikowski przewodniczący Polskiego Towarzystwa Mariologicznego podkreślił wielką rolę maryjności i mariologii w kontekście różnych przemian w Kościele. – W każdą odnowę Kościoła, która się dokonywała, czy to był wiek XI, XIII, czyli czasy średniowiecznego kryzysu, czy to był czas po reformacji, czy wiek XIX, który miał swoje „przerosty racjonalistyczne”, wpisana była postać Matki Bożej. W obecnym procesie synodalności tego brakuje – zauważył ks. Królikowski. Szansę do ożywienia wymiaru duchowego Kościoła, wiary, pobożności upatruje też w żywotności pewnych treści Apelu Jasnogórskiego, który w szeroki sposób przybliża optykę maryjną. – Trzeba odnaleźć nową żywotność Apelu Jasnogórskiego właśnie w odniesieniu do współczesnego Kościoła. Pośród treści Apelu warto np. wydobyć to, co znajduje się w zwrocie apelowym „Maryjo”, co wskazuje na bardzo osobisty wymiar przeżywania wiary, a osobista więź z Bogiem, Matka Chrystusa jest podstawą życia chrześcijanina i Kościoła – powiedział mariolog i zauważył, że takich treści w strukturze i formie Apelu jest wiele.

Przewodniczący Komisji abp Wacław Depo zwrócił uwagę na zadanie jakie przyświeca temu gremium, czyli prace nad odnową drogi maryjnej Kościoła w Polsce. – Dzisiaj ta maryjność w Kościele jest trochę na boku, a przecież w tajemnicy Kościoła, jak czytamy w dokumencie Soboru Watykańskiego II „Lumen Gentium”, Maryja jest obecna w życiu Chrystusa i Jego pielgrzymującego Kościoła – zauważył abp Depo.

Komisja zajmuje się szeroko pojętym kultem maryjnym w Polsce i koordynuje działalność mariologiczną różnych środowisk teologicznych.

Pierwsze spotkanie Komisji Maryjnej Episkopatu Polski odbyło się z inicjatywy kard. Stefana Wyszyńskiego w 1956 r. na Jasnej Górze. Pierwszym celem jej działania była realizacja Ślubów Narodu. Obecny kształt polskiej maryjności zawdzięczamy w dużej mierze jej pracom, które trwały do 1996 r. Po przerwie jej działalność została wznowiona w 2017 r.

Za: Mirosława Szymusik @JasnaGóraNews

Zdjęcie ilustracyjne: Biuro Prasowe Jasnej Góry

BRAK KOMENTARZY