Nuncjatura Apostolska w Polsce

N. 505/24

K O M U N I K A T

 

Ojciec Święty Franciszek:

  1. Przyjął rezygnację biskupa Andrzeja DZIUBY z posługi biskupa łowickiego.

2. Mianował administratora apostolskiego diecezji łowickiej sede vacante w osobie biskupa pomocniczego tejże diecezji Wojciecha Tomasza OSIALA.

Warszawa, 9 marca 2024 roku.

+ Antonio Guido Filipazzi
Nuncjusz Apostolski