Abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, otrzymał dzisiaj od małżonek przebywających w więzieniu panów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika list z prośbą o mediację w ich sprawie u Ministra Sprawiedliwości.

W związku z tym Przewodniczący Episkopatu wystosował list do obydwu uwięzionych z propozycją, że jeśli zostanie to przez nich zaakceptowane, zobowiązuje się do podjęcia w ich sprawie interwencji humanitarnej u Ministra Sprawiedliwości pana Adama Bodnara. Równocześnie, zapewniając obydwu panów o zrozumieniu przyczyny podjęcia przez nich tak dramatycznej formy protestu, zwrócił się do nich z prośbą o zaprzestanie protestu głodowego, który po tylu dniach od momentu jego rozpoczęcia zagraża nie tylko ich zdrowiu, ale także życiu.

ks. Leszek Gęsiak SJ
Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 17 stycznia 2024 roku

Publikujemy pełny tekst listu:

Warszawa, dnia 17 stycznia 2024 roku

Szanowni Panowie,

otrzymałem dzisiaj od żon Panów list z prośbą o mediację u Ministra Sprawiedliwości, dotyczącą uwolnienia Panów Ministrów.

W związku z tym zwracam się z prośbą o zaprzestanie protestu głodowego, który po tylu dniach, od momentu jego rozpoczęcia, zagraża nie tylko zdrowiu, ale także i życiu Panów.

W pełni rozumiem przyczyny podjęcia tak dramatycznej formy protestu. Protest głodowy jest formą wyrażenia sprzeciwu wobec działań władzy, odbieranych przez Panów jako radykalnie niesprawiedliwych, oraz jako potencjalnie skuteczny środek służący zwróceniu uwagi ludzi kierujących się w życiu sumieniem.

Niemniej, aby móc upominać się o sprawiedliwość trzeba żyć. Z tego też powodu proszę Panów Ministrów o zmianę formy protestu.

Jednocześnie, jeśli zostanie to przez Panów zaakceptowane, zobowiązuję się do podjęcia w Panów sprawie interwencji humanitarnej u Ministra Sprawiedliwości, Pana Adama Bodnara.

Życie każdego z Panów ma wartość dla naszej wspólnej Ojczyzny i może przyczynić się do tego, by czynić ją bardziej sprawiedliwą.

Z wyrazami szacunku i pasterskim błogosławieństwem,

✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

_________________
Szanowny Pan
Minister Mariusz KAMIŃSKI

Szanowny Pan
Minister Maciej WĄSIK