Proces nauczania na wyższych uczelniach kościelnych, synodalność w refleksji teologicznej oraz czasopisma naukowe były głównymi tematami obrad Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski. Spotkała się ona pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego, w środę 17 stycznia, w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski.

Jak powiedział po zakończeniu spotkania Rady Naukowej KEP jej konsultor ks. prof. Piotr Tomasik, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na obrady złożyły się dwa bloki tematyczne. Pierwszy związany był z wydziałami i uczelniami katolickimi oraz ich sukcesami i problemami. Rozmawiano m.in. o procesie akredytacji kierunków, które prowadzą uczelnie teologiczne kościelne, jak: teologia, prawo kanoniczne czy filozofia chrześcijańska i nauki o rodzinie.

Obrady, jak poinformował ks. Tomasik, dotyczyły również czasopism naukowych. Jednym z wniosków spotkania było zauważenie potrzeby szczególnej dbałości wydziałów teologicznych o jakość tworzenia czasopism naukowych. „Mówiliśmy też o tym, że nasze czasopisma powinny mieć punktację, która jest podobna do tej, jaką mają czasopisma ze świeckich dziedzin, zwłaszcza z humanistyki i nauk społecznych” – powiedział ks. prof. Tomasik.

Drugim blokiem tematów poruszanych podczas zebrania Rady był trwający Synod o synodalności. Ks. Tomasik podkreślił, że Synod jest wyzwaniem dla refleksji teologicznej. „Wydziały teologiczne chcą uczestniczyć w tej refleksji nad Kościołem, jaką proponuje Synod oraz jaką proponuje również program duszpasterski” – powiedział.

Rada Naukowa Konferencji Episkopatu Polski, której konsultorami są rektorzy uczelni katolickich i dziekani wydziałów kościelnych, ma za zadanie m.in. troszczyć się o właściwe funkcjonowanie uczelni kościelnych i wydziałów teologicznych oraz innych wydziałów nauk kościelnych na uczelniach państwowych w warunkach określonych prawem państwowym, przy zachowaniu tożsamości kościelnej. Doroczne spotkanie jest okazją do podsumowania pracy w minionym roku akademickim.

BP KEP

 

Spotkanie Rady Naukowej KEP (Warszawa, 17.01.2024 r.)