Komunikat z 318. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski

13-06-2002

Bielsko-Biała, 13 czerwca 2002 r.

1494

1. Biskupi spotkali się w Bielsko-Białej, aby podziękować Bogu za dar bł. arcybiskupa Józefa Bilczewskiego w pierwszą rocznicą jego beatyfikacji, której dokonał Ojciec Święty w ubiegłym roku we Lwowie. Błogosławiony był wzorem miłości Boga i człowieka. Jako dobry pasterz szczególną opieką otaczał najbiedniejszych, jego stosunki z ludźmi były nacechowane wielkim szacunkiem i życzliwością. W miejscu urodzin błogosławionego w Wilamowicach modliliśmy się o dobrych pasterzy dla naszej Ojczyzny.

2. Zbliża się kolejna pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny. Obecna pielgrzymka jest krótsza niż wcześniejsze i odbywać się będzie w Łagiewnikach, Krakowie, oraz Kalwarii Zebrzydowskiej. Ojciec św. pielgrzymując do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia pragnie podkreślić, jak wielkim darem dla nas jest Miłosierdzie Boga oraz zachęcić, abyśmy sami innych obdarzali miłosierdziem. Choć Ojciec św. będzie tylko w kilku miejscach, mamy świadomość, że przyjeżdża do każdego z nas, do tych, którym bliska jest jego posługa pielgrzyma miłości i nadziei. Czas poprzedzający pielgrzymkę jest dla nas dobrą okazją do ponownego odkrycia przesłania Ojca św. po to, aby zobaczyć, jak żyjemy Jego przesłaniem w życiu codziennym i społecznym. Zapraszamy wszystkich do towarzyszenia Ojcu św. w Jego pielgrzymowaniu zarówno poprzez udział w spotkaniach jak też i modlitwę w intencji owocności pielgrzymki.

3. Trudna sytuacji gospodarcza i społeczna winna zachęcić katolików świeckich do poszukiwania nowych rozwiązań, które choć po części ulżą doli ludzi biednych, pozbawionych możliwości pracy. Pojawiające się inicjatywy pomocy w wielu diecezjach niosą nadzieję, że jest jeszcze wiele możliwości rozwiązywania problemów gospodarczych i społecznych, które można wykorzystać. Nie wyczerpaliśmy jeszcze wszystkich możliwości pomocy najbiedniejszym. Zachęcamy członków Akcji Katolickiej, Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich do wytrwałej pracy na rzecz potrzebujących.

4. Zbliża się czas letniego wypoczynku. Jest to okazja do zregenerowania sił na cały rok. Zachęcamy do tego, aby w okresie wakacji skorzystać z wszelkich możliwości odnowy duchowej, jakie są proponowane przez parafie, ośrodki duszpasterskie w miejscach, gdzie wypoczywają wczasowicze oraz organizacje pielgrzymek. Księży duszpasterzy ośrodków wczasowych zachęcamy, aby przygotowali informację o działalności swoich placówek. Jedną z form odnowy duchowej jest rozwijający się ruch pielgrzymkowy Nie wszyscy mają dziś możliwość wyjazdu i wypoczynku, wielu z powodów trudności finansowych będzie musiała wakacje spędzić w miejscu zamieszkania. Zachęcamy wszystkich, którzy mają takie możliwości, aby umożliwili wypoczynek osobom najbiedniejszym, szczególnie dzieciom i młodzieży z rodzin najbiedniejszych.

Z okazji kończącego się roku szkolnego biskupi pragnę podziękować nauczycielom, katechetom za ich wysiłek na rzecz kształcenia i wychowywania młodego pokolenia.

Powierzając naszą Ojczyznę Bogu za wstawiennictwem błogosławionego arcybiskupa Józefa Bilczewskiego oraz Maryi naszej Matki z serca udzielmy błogosławieństwa.

Podpisali Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi obecni na 318. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

Bielsko-Biała, 13 czerwca 2002 r.