Komunikat z 339. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski

14-03-2007

Warszawa, 14 marca 2007 r.

1527

W dniach 13-14 marca 2007 r. odbyło się w Warszawie 339. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kierował Przewodniczący Konferencji, abp Józef Michalik, a w ich części uczestniczył Nuncjusz Apostolski, abp Józef Kowalczyk. Zgodnie z długą tradycją w zebraniu wzięli udział biskupi, którzy reprezentowali następujące kraje: Białoruś, Chorwację, Czechy, Hiszpanię, Francję, Kazachstan, Litwę, Mołdawię, Niemcy, Rosję, Słowację, Ukrainę, Węgry i Włochy.

1. Biskupi z wdzięcznością przyjęli ogłoszoną przez Papieża Benedykta XVI posynodalną adhortację apostolską Sacramentum Caritatis wyrażając nadzieję, że dokument ten ożywi w nas wszystkich miłość do Eucharystii. Już w pierwszych zdaniach adhortacji pisze Ojciec Święty: Sakrament miłości, Najświętsza Eucharystia jest darem, jaki Jezus Chrystus czyni z samego siebie, objawiając nam nieskończoną miłość Boga wobec każdego człowieka. W tym przedziwnym sakramencie objawia się miłość największa, ta, która przynagla, by „życie swoje oddać za przyjaciół swoich” (J 15, 13).

2. Biskupi przypomnieli 15. rocznicę ogłoszenia bulli papieża Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae Populus. Tym aktem Ojciec Święty ustanowił w 1992 roku nową strukturę administracyjną Kościoła w Polsce. Z perspektywy czasu, dostrzegając wielkie dobro tej decyzji, Konferencja Episkopatu z wdzięcznością wspomina to dzieło jako dziedzictwo Papieża Polaka.

3. Biskupi zachęcają do modlitwy w intencji rychłego wyniesienia na ołtarze Sługi Bożego Jana Pawła II, zwłaszcza w kontekście kończących się prac związanych z procesem beatyfikacyjnym oraz zbliżającą się 2. rocznicą śmierci Papieża Polaka. Zebranie Plenarne z radością przyjęło wiadomość o zapowiedzianej na 3 czerwca kanonizacji bł. Szymona z Lipnicy, która będzie miała miejsce w Watykanie i beatyfikacji o. Stanisława Papczyńskiego, wyznaczonej przez papieża Benedykta XVI na 16 września br. w Licheniu.

4. Konferencja Episkopatu Polski wyraża wdzięczność wszystkim, którzy z wielką konsekwencją modlą się i podejmują starania o skuteczną prawną ochronę życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Biskupi jednoznacznie popierają działania mające na celu konstytucyjne zagwarantowanie tej ochrony. Godność i nienaruszalność życia ludzkiego od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci wynika z prawa naturalnego, co było zawsze przedmiotem nauczania Kościoła i o czym wielokrotnie przypominał Sługa Boży Jan Paweł II. Ważnych spraw moralnych dotyczących nienaruszalności życia ludzkiego nie wolno rozstrzygać na drodze referendum. O takie rozumienie tej fundamentalnej kwestii biskupi zwracają się do wszystkich ludzi dobrej woli: do katolików, wszystkich chrześcijan i wyznawców innych religii, a także do niewierzących. Episkopat Polski jest świadom potrzeby szerokiej edukacji dotyczącej poszanowania życia na każdym jego etapie. Przy tej okazji biskupi przypominają, że Kościół w Polsce pomaga matkom i dzieciom przez m.in. prowadzenie Domów Samotnej Matki i Ośrodków Opiekuńczo-Adopcyjnych.

5. Biskupi wraz z gośćmi przybyłymi z zagranicy zaznajomili się z opiniami na temat aktualnego stanu prac nad Traktatem Konstytucyjnym Unii Europejskiej i zaangażowaniem poszczególnych episkopatów, które solidarnie zabiegają o obecność chrześcijańskich wartości w życiu ich społeczeństw. Skierowali apel do władz polskich, by w negocjacjach postulowali uwzględnienie w Traktacie Konstytucyjnym odwołania do Boga i do chrześcijańskich korzeni Europy.

6. Członkowie Konferencji Episkopatu Polski wysłuchali relacji dotyczących wyników prac Kościelnej Komisji Historycznej. W tym kontekście biskupi stwierdzili, że oceny postaw duchownych z okresu zmagań z totalitarnym systemem komunistycznym dokonywać winny jedynie komisje powołane przez Konferencję Episkopatu lub przez biskupa diecezjalnego. Kierują się one metodologią wypracowaną przez Memoriał biskupów.

7. Biorąc pod uwagę bliskość Wielkiego Czwartku, związanego z ustanowieniem Eucharystii i sakramentalnego kapłaństwa, biskupi skierowali list do kapłanów, by nie lękali się pełnić swej trudnej misji w duchu słów apelu Ojca Świętego Benedykta XVI, wypowiedzianych w archikatedrze warszawskiej: Wierni oczekują od kapłanów tylko jednego, aby byli specjalistami od spotkania człowieka z Bogiem. Nie wymaga się od księdza, by był ekspertem w sprawach ekonomii, budownictwa, czy polityki. Oczekuje się od niego, by był ekspertem w dziedzinie życia duchowego (26 maja 2006).

8. Biskupi dziękują za zaangażowanie w pomoc misjonarzom i misjonarkom oraz za zebrane podczas II Niedzieli Wielkiego Postu środki finansowe na rzecz dzieł misyjnych.

Zachęcając do uczestnictwa w wielkopostnych rekolekcjach, nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, których 300-rocznica powstania przypada właśnie w tym roku, biskupi błogosławią wszystkim na radosne przeżywanie Świąt Paschalnych.

 

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi polscy
zgromadzeni na 339. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

 

Warszawa, 14 marca 2007 r.