Kondolencje Przewodniczącego Episkopatu po śmierci Szymona Peresa

28-09-2016
1946

Szymon PeresDnia 28 września br., w Tel Awiwie zmarł Szymon Peres. Były prezydent i premier Izraela, laureat Pokojowej Nagrody Nobla. Miał 93 lata.

W imieniu Kościoła katolickiego w Polsce, kondolencje po śmierci Peresa złożył abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Poniżej publikujemy ich treść:

Warszawa, dnia 28 września 2016 roku

 

Szanowna Pani Ambasador,

ze smutkiem przyjąłem informację o śmierci Szymona Peresa, byłego premiera i prezydenta Izraela, wybitnego męża stanu, laureata Pokojowej Nagrody Nobla.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski chciałbym przekazać na Pani ręce wyrazy współczucia oraz zapewnienia o duchowej bliskości Kościoła katolickiego w Polsce.

Nie bez znaczenia w kształtowaniu się tej wybitnej osobowości było miejsce jego urodzenia, czyli Wiszniew, w ówczesnym województwie nowogródzkim, na terenach II Rzeczypospolitej. Spotkało się tam wiele kultur, języków i tradycji. Wspólne życie wymagało otwartości na drugiego człowieka i poszerzało horyzonty intelektualne.

Taka postawa zaowocowała podejmowaniem nieustannych wysiłków na rzecz pokoju i pojednania w Izraelu i na Bliskim Wschodzie, co zostało docenione na arenie międzynarodowej poprzez przyznanie Szymonowi Peresowi Pokojowej Nagrody Nobla w 1994 r.

Składając kondolencje łączę się w modlitwie słowami Psalmu 130:

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, o Panie, słuchaj głosu mego! Nakłoń swoich uszu ku głośnemu błaganiu mojemu! (…)
Niech Izrael wygląda Pana. U Pana bowiem jest łaskawość i obfite u Niego odkupienie.

Z wyrazami szacunku,

+Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

_________________________
Jej Ekscelencja
Pani Anna AZARI
Ambasador Izraela w Polsce