Kondolencje Przewodniczącego KEP po śmierci bp. Józefa Pazdura

07-05-2015
0
1502

Warszawa, 7 maja 2015 r.

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie Metropolito,

z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci biskupa pomocniczego seniora Archidiecezji Wrocławskiej Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Józefa Pazdura.

Jego 90-letnie życie wypełnione było miłością do Boga, służbą drugiemu człowiekowi i ofiarnym pasterzowaniem w Prześwietnej Archidiecezji Wrocławskiej.

Namaszczony i posłany wypełniał wiernie swoją kapłańską i biskupią misję, stając się przewodnikiem i duchowym ojcem wielu kapłanów.

Jako przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski – na ręce Waszej Ekscelencji – składam podziękowania za Jego ofiarną pracę w ramach polskiego episkopatu, między innymi w Komisji ds. Duchowieństwa i Komisji ds. Duszpasterstwa Ludzi Pracy.

Proszę Miłosiernego Boga, aby Zmarłemu dał radość życia wiecznego, Rodzinie i Bliskim pociechę w smutku, a całej Archidiecezji Wrocławskiej tak oddanych i wiernych Pasterzy jak Biskup Pazdur.

 Wyznając z wiarą zmartwychwstanie umarłych i życie wieczne w przyszłym świecie, łączę się w modlitwie

  † Stanisław Gądecki
L.S. Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

_________________________

Jego Ekscelencja
Ks. Abp Józef KUPNY
Arcybiskup Metropolita Wrocławski

BRAK KOMENTARZY