Konferencja pt. „Nowoczesna energetyka i ekologia a nauczanie Papieża Franciszka encyklika Laudato Si”

21-04-2016

26 kwietnia 2016 roku w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbędzie się konferencja pt. „Nowoczesna energetyka i ekologia a nauczanie Papieża Franciszka – encyklika Laudato Si’”, organizowana przez Konferencję Episkopatu Polski i Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menadżerów „Nostra Res”.

0
1622

energ2_epi

W czerwcu 2015 roku została opublikowana druga encyklika Ojca Świętego Franciszka Laudato Si’, w której Ojciec Święty poruszył takie zagadnienia jak: konieczność ochrony klimatu, możliwość utraty różnorodności biologicznej, zanieczyszczenie wód i powietrza, odpowiedzialność za nasz wspólny dom – Ziemię. W dokumencie tym Papież Franciszek nie tylko dokonuje dogłębnej analizy obecnego kryzysu ekologicznego, ale także podaje jego przyczyny oraz wskazuje propozycje skutecznego rozwiązania tych problemów.

Celem konferencji jest refleksja nad propozycjami działań w zakresie ochrony środowiska i nowej energetyki, przy uwzględnieniu takich wartości jak: większa solidarność, zwłaszcza wobec mieszkańców regionów biednych i najbardziej narażonych na negatywne skutki degradacji środowiska i ubóstwa energetycznego, a także zagrożenia przyszłych pokoleń, konieczność zmiany nawyków poprzez np.: oszczędne gospodarowanie zasobami.

W trakcie konferencji zostanie podjęty m.in. temat tego, na ile treść encykliki jest i może stać się inspiracją dla praktycznych działań społeczno-ekonomicznych w szeroko pojętej ochronie środowiska. Jej uczestnicy postarają się  także odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób szerzej propagować idee zawarte w Laudato Si’.

Nostra Res/BP KEP

Zobacz też:
>>Program konferencji
>>Zaproszenie na briefing

BRAK KOMENTARZY