Pod hasłem „Bóg, Honor, Ojczyzna” odbędzie się konferencja prasowa, którą Duszpasterstwo Emigracji Polskiej oraz Fundacja Instytut Mediów organizują w czwartek 29 grudnia o godz. 10.00 na platformie Zoom. Konferencja prasowa będzie poświęcona Kongresowi Młodzieży Polonijnej.

Link do wydarzenia:

https://us06web.zoom.us/j/4798540774?pwd=ck92UUVMeWJhVXcvT0RPSGl1K1pIZz09

Plan konferencji:

  1. bp Piotr Turzyński, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej – „Z przeszłości w przyszłość Kongres Młodzieży Polonijnej”;
  2. Sławomir Kowalski, dyr. Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w MSZ – „Pamiętajmy o młodzieży”;
  3. Aleksandra Samula – KMP w aspekcie wartości patriotycznych;
  4. Młodzi Ambasadorami Polski – warsztaty dziennikarskie;
  5. Ogłoszenie wyników konkursu „Kocham Polskę” – wypowiedzi laureatów;
  6. Zakończenie i pytania.

Konferencja prasowa będzie poświęcona Kongresowi Młodzieży Polonijnej, który odbywa się obecnie w formie online. Uczestniczy w nim młodzież z całego świata. Inicjatywa ta stanowi kontynuację kongresów, które się odbyły w latach 2016-2021. Obecnie kongres jest prowadzony w szerszej formule. Celem KMP oraz jego poszczególnych obszarów jest wsparcie aktywności młodych ludzi w ich środowiskach lokalnych, budzenie aktywności apostolskiej, obywatelskiej i patriotycznej, bowiem każdy człowiek ma swoje środowisko życia wraz z jego historią. Realizowane inicjatywy mają także służyć integracji młodzieżowych środowisk polonijnych, wymianie doświadczeń, wypracowaniu płaszczyzn współpracy.

Dzięki formule on-line w KMP uczestniczy młodzież z całego świata. Podczas takich spotkań młodzież opowiada, z jakimi wyzwaniami spotykają się młodzi katolicy-Polacy
i dzielą się wiedzą, jak ukształtowane są środowiska polonijne w ich obecnym kraju zamieszkania. Dzięki temu kongres staje się źródłem inspiracji i wiedzy o tym, jak działają środowiska polonijne, jakie mają potrzeby (także w zależności od położenia geograficznego – wschód, zachód, czy rodzaju emigracji – dawna czy dzisiejsza itp.).  Dzieląc się wspólnymi wartościami takimi, jak patriotyzm i wiara młodzi szybko znajdują nić porozumienia, co owocuje także kontaktami poza kongresem, wymianą doświadczeń i przeszczepianiem inicjatyw z jednych krajów do innych lub podejmowaniu inicjatyw międzynarodowych – np. takich jak kongres.

Duszpasterstwo Emigracji Polskiej / BP KEP