Kościół dla ubogich

22-06-2013

Biskupi modlili się w drugim dniu zebrania plenarnego przy grobie Sługi Bożego brata Alojzego Kosiby. Poświęcili także Dom dla ubogich w Wieliczce.

1816

Dom Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce będzie służył potrzebującym. Placówka Caritas Archidiecezji Krakowskiej będzie prowadzić jadłodajnię dla osób o niskich dochodach, posiłki będą dowożone także do domów osób starszych, centrum charytatywne poprowadzi zajęcia psychoruchowe dla niepełnosprawnych i utworzy placówkę dziennego pobytu dla seniorów. Przed budynkiem stoi pomnik patrona Domu – brata Alojzego Kosiby.

Franciszkanin z Wieliczki, o. Ludwik Krukowski, przekonuje, że postać brata Alojzego powinna być jak najszybciej pokazana całemu światu. – Ojciec Święty Franciszek powtarza, że chce mieć Kościół ubogi dla ubogich. To jest idealna postać do pokazania takiego Kościoła – mówi. Brat Alojzy był doskonale ubogi, całe swoje życie pokornie służył najbiedniejszym.

– Oby wzór tego prostego zakonnika, Sługi Bożego Alojzego, przyprowadzał do drugiego człowieka w potrzebie. Żeby z taką energią, z taką radością służyć drugiemu człowiekowi, który oczekuje nas i przede wszystkim naszego serca i dobrych rąk – zachęca bp Jan Zając, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej.

 

Brat Alojzy Kosiba urodził się w 1855 roku. Należał do zakonu oo. Franciszkanów-Reformatów. Był „żywym znakiem miłości Boga i bliźniego”, jak nazwał go Jan Paweł II. Przez  blisko 50 lat kwestował i zbierał jałmużnę na rzecz ubogich. Podczas kwesty nauczał katechizmu. Oprócz wielkiej dobroci, znany był z pogody ducha i skromności. Zmarł 4 stycznia 1939 roku. Jego szczątki doczesne spoczywają w kaplicy Matki Bożej Łaskawej kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Wieliczce. Od 1963 roku toczy się jego proces beatyfikacyjny.

O. Ludwik Krukowski OFM: Brat Kosiba – idealna postać do pokazania Kościoła ubogiego

 Zobacz