Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin

08-06-2016

Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin jest instytucją wykonawczą Rady KEP ds. Rodziny. Ośrodek zajmuje się na bieżąco koordynowaniem działań na rzecz rodziny, zwłaszcza w wymiarze duszpasterstwa rodzin. Co roku organizuje dwie kilkudniowe sesje diecezjalnych duszpasterzy rodzin i osób odpowiedzialnych w diecezjach za poradnictwo rodzinne. KODR wydaje kwartalnik “Sprawy Rodziny”.

2700

Dyrektor:

ks. Przemysław Drąg

Krajowa Doradczyni Życia Rodzinnego:

Beata Choroszewska

Adres:
Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel. 22 530 48 38
e-mail
www