Kraków: rządowy zespół o stanie przygotowań do wizyty papieża Franciszka i Światowych Dni Młodzieży

Zmiany w ustawie antyterrorystycznej, zwiększenie przepustowości dróg ewakuacyjnych w Brzegach, alternatywna łączność dla służb – to bardzo mocno zwiększa bezpieczeństwo w tych obszarach, gdzie państwo bierze na siebie odpowiedzialność – podsumował poniedziałkowe spotkanie rządowego zespołu ds. wizyty papieża Franciszka i ŚDM min. Paweł Majewski.

0
1858

Na ponad trzygodzinnym spotkaniu wszystkie służby zaangażowane w organizację i zabezpieczenie Światowych Dni Młodzieży referowały stan przygotowań do największej imprezy w Polsce. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele ministerstw, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz eksperci.

Szefowa rządowego zespołu min. Beata Kempa poinformowała, że wojewodowie małopolski i śląski złożyli do 15 maja plany zabezpieczeń, które zostały poddane ocenie służb. – Dzisiaj chcemy rozwiać wszelkie wątpliwości – zapewniła minister.

Poinformowała także o powołaniu specjalnej grupy roboczej, której zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa i minimalizacja ryzyka. Na czele tej grupy stoi dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Kubiak. – Naszym zadaniem jest dostrzeganie ryzyka, jego analiza i minimalizacja – powiedział podczas posiedzenia szef RCB. – Stwierdzone ryzyka są w chwili obecnej zażegnane. Nasza grupa analizując zagrożenia wypracowuje rozwiązania, które są na bieżąco wdrażane – mówił Kubiak.

O szczegółach minimalizacji ryzyka poinformował burmistrz Wieliczki Artur Kozioł. Jeżeli chodzi o wąskie gardła przy ewakuacji, trwa budowa mostów tymczasowych przez wojsko. Cztery są na ukończeniu. Z kolei województwo małopolskie buduje kolejne trzy mosty stałe: m.in. nad rzekami Zabawką i Serafą. Mają być gotowe do 10 lipca. Z powodu zagrożenia liniami wysokiego napięcia, cześć z nich jest przenoszona, część zostanie wyłączona, a część zabezpieczona dla bieżących potrzeb. Trwa proces zabezpieczania rzek oraz budowa drenaży, które odwodnią teren w przypadku intensywnych opadów.

Zdaniem szefa RCB, ryzyko powodzi jest bardzo mało prawdopodobne, a w przypadku jego wystąpienia przygotowane jest miejsce rezerwowe. Według przeprowadzonych symulacji napełnianie i opróżnianie terenu ma trwać ok. 4 godzin, a w sytuacji zagrożenia 2 – 2,5 godziny.

Kwestiom bezpieczeństwa były poświęcone także wystąpienia przedstawicieli ministra zdrowia, służbom podległym ministrowi bezpieczeństwa, służb mundurowych, cyfryzacji oraz infrastruktury.

Min. Kempa podkreśliła szczególne zaangażowanie wojska. Prócz budowy tymczasowych mostów i pomocy Żandarmerii Wojskowej w kontrolach granicznych, wojsko będzie do dyspozycji w przypadku konieczności transportu powietrznego rannych. – W tym celu zapewniamy odpowiednią liczbę lekarzy, dwa samoloty CASA, śmigłowce MI-8 i SAR – mówił wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki. Wojsko udostępni także 5 tys. namiotów i 9 tys. łóżek polowych dla pielgrzymów.

W dniach 4 lipca – 2 sierpnia zostanie przywrócona kontrola na polskich granicach – poinformował wiceminister MSWiA Sebastian Chwałek. Kontrola będzie przeprowadzana na granicach oraz w wybranych portach lotniczych i morskich. Dodatkowe pasy odpraw zostaną wytyczne na przejściach granicznych z Ukrainą, gdyż stamtąd spodziewanych jest ok. 200 tys. pielgrzymów.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ŚDM przeszkolono ponad 20 tys. policjantów, 2,4 tys. strażaków, 1500 funkcjonariuszy Straży Granicznej i 800 funkcjonariuszy BOR. Straż pożarna sprawdza w związku z ŚDM w całej Polsce ponad ok. 2200 obiektów, w tym 1800 w Krakowie. Samo miasto w trakcie zlotu młodzieży zabezpieczać będzie 1100 strażaków na dobę (na co dzień jest ich 400). Ponadto do ich dyspozycji będzie 500 sztuk sprzętu specjalistycznego w pogotowiu.

Za działania antyterrorystyczne odpowiadać będzie m.in. specjalna jednostka GROM.

Na autostradzie A4 zostaną utworzone specjalne nasypy, które będą służyć w przypadku ewakuacji. Odpowiednie służby będą w stanie wyłączyć z ruchu autostradę w przypadku zagrożenia. Także ze względów bezpieczeństwa zostaną wprowadzone strefy ograniczeń w ruchu lotniczym – wokół Krakowa, Warszawy i Częstochowy.

Dla pielgrzymów zdążających na wydarzenia centralne ŚDM w Krakowie zaplanowano 700 dodatkowych pociągów. Przewiozą one ok. 500 tys. osób. W tym 214 składów wyruszy z Katowic, 171 z Warszawy, a 150 z Rzeszowa.

Na Polu Miłosierdzia w Brzegach oraz na Błoniach jest zapewniona łączność internetowa i telefoniczna poprzez wybudowanie nowych stacji bazowych oraz sieci światłowodowych. Ekspert Urzędu Komunikacji Elektronicznej Piotr Durbajło zaznaczył, że dodatkowe stacje bazowe w Brzegach i na Błoniach mają przede wszystkim zapewnić dostęp do numerów alarmowych. Odpowiednie służby czuwają także nad przestrzenią internetową w przypadku zagrożeń cyberprzestępstwami.

Koordynator generalny Komitetu Organizacyjnego ŚDM biskup Damian Muskus zapewnił, że strona kościelna nigdy nie lekceważyła kwestii bezpieczeństwa. Poinformował, że organizatorzy spodziewają się 1,5 – 1,8 mln uczestników Mszy św. z udziałem papieża Franciszka.

Niebawem zostanie zaprezentowana specjalna aplikacja „Pielgrzym” na urządzenia mobilne. Oprócz funkcji informacyjnych będzie zawierała wszystkie elementy służące bezpieczeństwu pielgrzymów i ułatwiające reagowanie w nieprzewidzianych sytuacjach.

si / Kraków / KAI

BRAK KOMENTARZY