W Centrum Formacyjno-Szkoleniowym „Księżówka” w Zakopanem trwa 58. Ogólnopolska Konferencja Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych. W pierwszym dniu obrad wybrano nowy zarząd, na którego czele przez najbliższe trzy lata stać będzie ks. dr Przemysław Kwiatkowski, rektor PWSD w Gnieźnie.

Funkcję zastępcy przewodniczącego powierzono o. dr. Mariuszowi Tabulskiemu OSPPE, rektorowi Wyższego Seminarium Ojców Paulinów w Krakowie, sekretarza zaś ks. dr. Markowi Jaroszowi, rektorowi Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku.

Podczas trzydniowego spotkania (5-7 września) rektorzy zastanawiają się na tym, jak powinny funkcjonować seminaria duchowne w sytuacji, gdy zmniejsza się liczba kleryków, a niektóre uczelnie diecezjalne są łączone. W programie są m.in. referaty: bp. Andrzeja Przybylskiego z Częstochowy „Mniejsze seminaria – nowe wyzwania” i bp. Damiana Bryla „Jaki model seminarium na «dzisiaj» Kościoła w Polsce?” oraz abp. Grzegorza Rysia „Diecezja bez seminarium? Budowanie więzi pomiędzy biskupem a kandydatami do kapłaństwa”.

Podczas spotkania oprócz prelekcji i spotkań panelowych zostanie zaprezentowany „Typiczny program formacyjny Wyższego Seminarium Duchownego”, opracowany przez Zespół ds. Wprowadzania „Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia”, który działał przy Komisji Duchowieństwa KEP. Przewodniczącym Komisji jest Prymas Polski abp Wojciech Polak, który również jest obecny na konferencji i 7 września odprawi Mszę św. koncelebrowaną przez księży rektorów.

B. Kruszyk / archidiecezja.pl