Ks. Wojciech T. Osial biskupem pomocniczym diecezji łowickiej

W wigilię Bożego Narodzenia papież Franciszek mianował ks. dr. hab. Wojciecha Tomasza Osiala biskupem pomocniczym diecezji łowickiej.

0
2242

– Chciałbym być blisko ludzi, ich słuchać, a oni będą mi podpowiadać. Decyzję Ojca Świętego przyjmuję z wielką pokorą. Jestem świadomy moich braków i słabości, dlatego bardzo proszę o modlitwę – powiedział biskup nominat w wywiadzie dla Biura Prasowego KEP.

DOKUMENT: Komunikat Nuncjatury

Biskup nominat Wojciech Tomasz Osial urodził się w 1970 r. w Łowiczu. Po zdaniu matury w rodzinnym mieście w 1989 r. wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego Archidiecezji Warszawskiej na terenie której był wówczas Łowicz. Po powstaniu Diecezji Łowickiej (w 1992 r.) ukończył ostatni rok studiów w nowoutworzonym seminarium duchownym w Łowiczu. Po święceniach kapłańskich w 1995 r. został skierowany na studia specjalistyczne  z katechetyki na Papieski Uniwersytet Salezjański w Rzymie, które ukończył doktoratem nauk wychowawczych w 2001 r. na podstawie pracy naukowej nt. antropologicznego wymiaru katechezy. W 2014 r. został doktorem habilitowanym m.in. na podstawie rozprawy: „Historia katechizmu. Geneza i rozwój katechizmu w Kościele Katolickim od I do XVI wieku”.

W Diecezji Łowickiej od 2001 r. jest notariuszem kurii, referentem ds. katechetycznych i wizytatorem nauki religii. W latach 2001-2005 uczył religii w Klasycznym Liceum Ogólnokształcącym w Skierniewicach. Od 2005 jest członkiem Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej Diecezji Łowickiej, a od 2013 cenzorem publikacji religijnych w tejże diecezji. W 2014 r. został mianowany kanonikiem honorowym Katedralnej Kapituły Łowickiej.

W ramach aktywności naukowej od 2001 r. jest wykładowcą katechetyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu. W latach  2001-2004 podejmował wykłady zlecone w Instytucie Teologicznym Diecezji Łowickiej. Od 2009 jest wykładowcą katechetyki w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie, a od 2015 r. ma wykłady zlecone na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W związku z przygotowaniem katechetycznym jest proszony o konsultacje nie tylko na terenie swej diecezji, ale także Polski. Od 2005 r. jest konsultantem ds. katechezy w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach jak również członkiem Ogólnopolskiej Sekcji Wykładowców Katechetyki, a od 2006 jest rzeczoznawcą do spraw oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. W 2012 został członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Katechetyków Polskich.

Wśród zainteresowań biskupa nominata są wycieczki po górach, zwiedzanie oraz dobra lektura.

Biskup łowicki Andrzej F. Dziuba w wywiadzie dla Biura Prasowego KEP powiedział o biskupie nominacie: „Jest on wyczekiwany przez diecezję, jest wymodlony przez diecezję, jest uformowany i wykształcony przez diecezję i przez studia zagraniczne. Jest człowiekiem, który potrafi być bardzo użyteczny, bardzo twórczy, a wszystko to wspiera swoją głęboką wiarą, modlitwą, swoim świadectwem życia”.

Na ręce biskupa nominata przesłał życzenia abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, który napisał: „Data ogłoszenia nominacji biskupiej, tj. Wigilia Bożego Narodzenia, inspiruje do zachęcania Waszej Ekscelencji, aby w swym biskupim posługiwaniu był zawsze – jak Emmanuel – blisko człowieka, wchodząc z Bożą miłością, Bożym przebaczeniem, Bożą mocą, Bożym Słowem i z Nim samym – ukrytym w sakramentach – w życie i historię wspólnoty, która pozostaje powierzona pasterskiej pieczy Waszej Ekscelencji”.

BP KEP

***

Ks. Paweł Rytel-Andrianik: Jak Ksiądz Biskup Nominat przyjmuje decyzję papieża Franciszka?

Biskup Nominat Wojciech Tomasz Osial: Decyzję Ojca Świętego przyjmuję z wielką pokorą. Jestem świadomy moich braków i słabości, dlatego bardzo proszę o modlitwę. Odczytuję bardzo głęboko Jubileuszowy Rok Miłosierdzia. To właśnie w roku Miłosierdzia zostałem wezwany do apostolskiej posługi. Sam doświadczając miłosierdzia mam być miłosierny dla innych.

Decyzję papieża przyjmuję jednocześnie z wielką wdzięcznością. Ta decyzja Ojca Świętego i ta wigilia Bożego Narodzenia to mój najpiękniejszy choinkowy prezent.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik: W co szczególnie chciałby się Ksiądz Biskup Nominat zaangażować w diecezji już jako biskup pomocniczy?

Biskup Nominat Wojciech Tomasz Osial: Trudno jest mi teraz o tym mówić. Przede wszystkim poddaję się decyzjom mojego Księdza Biskupa Ordynariusza. Zapewne otrzymam od niego jakieś wskazania, zadania, funkcje. Będę chciał to sumiennie wypełniać. Ksiądz Biskup mnie dobrze zna, a ja poddaję się jego woli i intuicjom. Pan Bóg wie lepiej…

Z mojej strony chciałbym głęboko odczytywać Jubileuszowy Rok Miłosierdzia. Chciałbym być blisko ludzi, ich słuchać, a oni będą mi podpowiadać.

*

Zdjęcia do bezpłatnego wykorzystania (fot. Archiwum):

W kaplicy >>pobierz

Świątecznie, przy choince  >>pobierz

 Pliki audio:

Bp Andrzej Dziuba o decyzji Ojca Świętego:

 Zobacz

Biskup nominat Wojciech Osial o decyzji Ojca Świętego:

 Zobacz

BRAK KOMENTARZY