Prezentujemy drugą część materiałów w wersji elektronicznej wydanych z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski. Powstały one w ramach przygotowań do plenarnej sesji Synodu w Rzymie i dotyczą różnych zagadnień, którymi żyje współczesny Kościół. Zostały opracowane przez specjalistów z różnych dziedzin. Mają być pomocą wiernym w duchowym towarzyszeniu obradom synodalnym, a także merytorycznym wsparciem dla dziennikarzy w przygotowywaniu opracowań dotyczących Synodu.

Teksty, poza językiem polskim, zostały również przetłumaczone na języki angielski i włoski.

BP KEP

Teksty:

Papieża Franciszka krytyka kolonizacji ideologicznej

Diakonat kobiet? Od komisji do Synodu

„Mężczyzną i kobietą stworzył ich”. Antropologia biblijna jako fundament cywilizacji

O kapłaństwie i celibacie. Szkoła Benedykta XVI

O kuszeniu księdza. Szkoła Benedykta XVI

Rola proboszcza/pasterza w Kościele

Synodalność w pierwszych wiekach Kościoła i dziś. Hermeneutyka ciągłości czy zerwania?

O synodalności Kościoła