16 października br., w 45. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową Klub Inteligencji Katolickiej w Toruniu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego organizują konferencję naukową „Karol Wojtyła w świetle archiwów kościelnych i państwowych”. Wydarzenie to zostało objęte patronatem honorowym Konferencji Episkopatu Polski przez abp Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

Obrady rozpoczną się o godz. 9.30 w gmachu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Plac Teatralny 2 w Toruniu, Sala Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego). Referaty zaprezentują znani historycy, teolodzy i politolodzy.

W programie:

9.30-10.00 otwarcie konferencji oraz przemówienia organizatorów

10.00-10.20 ks. dr hab. Robert Skrzypczak, prof. Akademii Katolickiej w Warszawie

Dlaczego warto badać biografię Karola Wojtyły?

10.20-10.40 dr hab. Michał Białkowski, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Znaczenie zasobów Archiwum Kurii Metropolitalnego w Krakowie dla badań nad biografią Karola Wojtyły

10.40-11.00 dr hab. Paweł Skibiński, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

Karol Wojtyła w materiałach Archiwum Archidiecezjalnego Warszawskiego

11.00-11.20 ks. dr hab. Bogdan Giemza SDS, prof. Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu

Karol Wojtyła w świetle archiwów salwatoriańskich w Polsce

11.20-12.00 przerwa kawowa

12.00-12.20 dr Edgar Sukiennik, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie

Metropolita krakowski Karol Wojtyła w zasobach Archiwum Akt Nowych w Warszawie

12.20-12.40 dr hab. Łucja Marek, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie

Dokumentacja komunistycznego aparatu bezpieczeństwa z zasobu Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie jako źródło do badań biografii Karola Wojtyły

12.40-13.00 dr hab. Jarosław Durka, Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Pielgrzymki arcybiskupa Karola Wojtyły do Częstochowy i Piekar Śląskich w dokumentach Służby Bezpieczeństwa z zasobów Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach

13.00-13.30 dyskusja, podsumowanie obrad i zakończenie konferencji

Obrady będą transmitowane na kanale YouTube Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Patronat honorowy nad obradami udzielili także bp Wiesław Śmigiel, biskup diecezjalny toruński oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie.
Przewodniczącym komitetu organizacyjnego konferencji jest dr hab. Michał Białkowski, prof. UMK kierownik zespołu naukowo-badawczego przygotowującego pierwszą, pełną, źródłową biografię Karola Wojtyły w okresie krakowskim (1938-1978).

Dr hab. Michał Białkowski, prof. UMK / BP KEP