List gratulacyjny Przewodniczącego KEP z okazji nadania doktoratu honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu abp. Celestino Migliore

29-06-2015
0
1638

Warszawa, dnia 29 czerwca 2015 r.

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie Metropolito, Wielki Kanclerzu
Papieskiego Wydziału Teologicznego,

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie Nuncjuszu,

Eminencje i Ekscelencje,
Magnificencjo Czcigodny Księże Rektorze,

Dostojny Senacie,

Szanowni Goście,

z wielką radością przyjąłem informację o nadaniu Księdzu Arcybiskupowi Celestino Migliore Nuncjuszowi Apostolskiemu w Polsce Doktoratu Honoris Causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Niestety, nie mogę uczestniczyć w tej podniosłej Uroczystości, gdyż dzisiaj 29 czerwca, wraz z Jego Eminencją Prymasem Czech – Kardynałem Duką obchodzimy uroczystość patronalną naszej archidiecezji – Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Jako Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, w imieniu polskich biskupów, chciałbym życzyć Księdzu Arcybiskupowi Nuncjuszowi, aby nadanie Honorowego Doktoratu inspirowało do jeszcze wytrwalszej służby Ojcu Świętemu w Naszej Ojczyźnie – na większą chwałę Boga – oraz by dało okazję do ściślejszego zjednoczenia się z Chrystusem – Źródłem Prawdy i Mądrości.

Na ręce Jego Magnificencji Czcigodnego Księdza Rektora składam serdeczne gratulacje całej Wspólnocie Akademickiej. Nadanie Doktoratu Honoris Causa tak znamienitej osobistości dodaje Uczelni splendoru i blasku, a jednocześnie staje się wyzwaniem dla jej Władz, Profesorów oraz Studentów, aby działalność naukowa i dydaktyczna wyznaczała standardy uniwersyteckich poszukiwań innym ośrodkom.

Łączę wyrazy szacunku i braterskich pozdrowień w Chrystusie.

  † Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

_________________________________
Jego Ekscelencja
Ks. Abp Józef KUPNY
Metropolita Wrocławski
ul. Katedralna 13
50-328 WROCŁAW

Jego Magnificencja
Ks. prof. dr hab. Włodzimierz WOŁYNIEC
Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego
ul. Katedralna 9
50-328 WROCŁAW

BRAK KOMENTARZY