28 lutego o godz. 21:00, przy grobie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie, w rocznicę pierwszej odprawianej przez niego Mszy za Ojczyznę, zainaugurowana zostanie „modlitwa o wolność od lęku i nienawiści”. Wierni będą codziennie kontynuować modlitwę aż do rocznicy pogrzebu kapłana w listopadzie. To jeden z duchowych elementów obchodów 40. rocznicy męczeńskiej śmierci błogosławionego.

– Przesłanie księdza Popiełuszki jest dziś bardzo aktualne. Wzywa nas do wolności od lęku i nienawiści, do szanowania bliźnich i wierności prawdzie. Wewnętrzna przemiana potrzebuje czasu, wysiłku i przewodnika, jest nim właśnie błogosławiony ksiądz Jerzy – powiedział ks. Marcin Brzeziński, kustosz warszawskiego sanktuarium błogosławionego męczennika. Oprócz codziennej modlitwy, na każdy z 37 tygodni przygotowane zostały refleksje kapelana Solidarności z pytaniami do osobistej lub wspólnotowej refleksji. Proponuje się poza tym post od raniących słów oraz wrażliwość na potrzeby bliźnich. Opis programu duchowego, teksty modlitw i teksty do refleksji dostępne są na stronie: www.popieluszko.net.pl/40rocznica

28 lutego wieczorem przy grobie księdza Jerzego Popiełuszki, oprócz wspólnej modlitwy wiernych i kapłanów, wydarzenia sprzed lat wspominać będą świadkowie. Wśród nich członek rodziny państwa Popiełuszków i ks. Infułat Jan Sikorski, legendarny kapelan internowanych. – Zapraszamy wszystkich, którzy czują, że potrzebują uwolnić się od lęku i nienawiści, wszystkich, którzy mają w sercu troskę o swoją rodzinę, wspólnotę, ojczyznę. Przychodźcie codziennie do grobu księdza Popiełuszki lub bądźcie z nami duchowo – powiedział ks. Marcin Brzeziński, kustosz warszawskiego sanktuarium błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.

Paweł Kęska
Przewodniczący Społecznego Komitetu Upamiętnienia 40. Rocznicy Porwania i Męczeńskiej Śmierci Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki

Fot. Społeczny Komitet Upamiętnienia 40. Rocznicy Porwania i Męczeńskiej Śmierci Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki