Modlitwa za prześladowany Kościół na Bliskim Wschodzie

14-08-2014

Chrześcijanie na Bliskim Wschodzie potrzebują naszego wsparcia! Episkopat zachęca, by w uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej, 26 sierpnia, włączyć się w inicjatywę Dnia Modlitwy za Prześladowany Kościół na Bliskim Wschodzie.

0
3063

plakat_PKWP_08.2014

Odpowiadając, w imieniu całego Kościoła w Polsce, na apel Ojca Świętego Franciszka oraz katolickiego Patriarchy Babilonii obrządku chaldejskiego, Louisa Raphaela I Sako, który błaga Polaków o gest solidarności, prosimy Was, aby dzień 26 sierpnia br., który jest obchodzony w Polsce jako uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej, był Dniem Modlitwy za Prześladowany Kościół na Bliskim Wschodzie” – zwraca się do wiernych Prezydium Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi zachęcają, by w tym dniu ofiarować swój udział we Mszy św. i Komunię św. w intencji ustania prześladowań w Iraku i na całym Bliskim Wschodzie. Jedność z cierpiącymi chrześcijanami można wyrazić również poprzez podjęcie praktyk pokutnych – modlitwy różańcowej lub drogi krzyżowej, postu lub jałmużny.

Arcybiskup Louis Rafael Sako, patriarcha Babilonii Kościoła Katolickiego obrządku chaldejskiego, wyraził wdzięczność za Dzień Modlitwy za Prześladowany Kościół na Bliskim Wschodzie, ogłoszony przez Prezydium Konferencji Episkopatu Polski i przygotowany przez Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. „Uroczystość Matki Boskiej z Jasnogórskiego wizerunku to czas, w którym jednoczymy się w wołaniu do Matki Pana, aby dała ocalenie irackim chrześcijanom, jak ocaliła chrześcijaństwo w Polsce” – czytamy w jego liście.

Sytuacja chrześcijan w Iraku jest dramatyczna. Jak informuje Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, fundamentaliści islamscy dokonują rzezi na społeczności chrześcijańskiej w Mosulu i w innych miejscowościach zamieszkanych przez chrześcijan. Przed 2003 roku w Iraku mieszkało 1,4 mln chrześcijan, dzisiaj jest ich zaledwie 150 tysięcy.

W ostatnich dniach Rada Konferencji Biskupów Europy (CCEE) wezwała członków Rady Bezpieczeństwa ONZ do podjęcia działań na rzecz powstrzymania tragedii mniejszości chrześcijańskiej w północnym Iraku. Biskupi Europy apelują o podjęcie pilnych działań na rzecz ofiar wojny i przemocy w różnych regionach świata.

Apel Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ustanowienia 26 sierpnia br. dniem modlitwy za prześladowany Kościół na Bliskim Wschodzie 

Zobacz także:

Oświadczenie Dyrektora Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, w imieniu Ojca Świętego 

Pokój i miłosierdzie od Boga! – Przesłanie Patriarchy Louisa Raphaela I Sako  

Apel CCEE do członków Rady Bezpieczeństwa ONZ


Modlitwa z Kościół w Iraku

Panie Boże, 
Los Iraku jest bardzo trudny, 
a cierpienie  chrześcijan jest ogromne i nas przeraża. 
Dlatego prosimy Cię, Boże,  weź życie chrześcijan w Iraku pod swoją opiekę, daj im cierpliwość i odwagę, aby nadal świadczyli  o chrześcijańskich wartościach z ufnością i nadzieją. Boże, pokój jest podstawą każdego życia; udziel światu pokoju i stabilności,
abyśmy mogli żyć razem bez strachu i lęku, z godnością i radością.

Chwała Tobie na wieki. Amen

† Louis Raphael I Sako

Modlitwa wiernych

Na mocy Sakramentu chrztu wszyscy tworzymy jedną rodzinę dzieci Bożych, która jest Kościołem, mistycznym Ciałem Chrystusa. Módlmy się za tych, którzy dzisiaj mają szczególny udział w Krzyżu Chrystusa:

1. Módlmy się za Kościół święty, aby głosząc cierpiącym i prześladowanym Ewangelię nadziei pozostał zawsze nieskrępowany w swojej misji niesienia pokoju, przebaczenia i pojednania. Ciebie prosimy… 

2. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, aby jego głos, który jest głosem cierpiącego Kościoła, był zawsze w pełni usłyszany. Ciebie prosimy…

3. Módlmy się za Kościół w Iraku, a także za wszystkich chrześcijan prześladowanych na całym świecie, aby za wstawiennictwem Jasnogórskiej Pani Bóg wziął ich w swoją ojcowską obronę. Ciebie prosimy…

4. Módlmy się za ludzi żyjących w materialnym dostatku, aby umieli dostrzec potrzeby cierpiących i prześladowanych. Ciebie prosimy…

5. Módlmy się za ludzi młodych, aby mieli odwagę otworzyć się na głos powołania do życia kapłaństwa lub zakonnego i przyłączyć się do grona odważnych świadków Jezusa Chrystusa. Ciebie prosimy… 

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy nigdy nie tracili nadziei, że moc Ducha Świętego przemieni serca ludzi i odnowi oblicze tej ziemi. Ciebie prosimy…

Wszechmogący wieczny Boże, prosimy Cię, wzmacniaj prześladowanych chrześcijan swoją łaską, aby w godzinie próby trwali w wierności Zmartwychwstałemu Jezusowi Chrystusowi i Jego Ewangelii. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

BRAK KOMENTARZY