„Odpowiedzialność pasterzy” to temat rekolekcji biskupów, które rozpoczęły się 21 listopada wieczorem na Jasnej Górze. Potrwają one do 24 listopada. Prowadzi je w tym roku ks. prof. dr hab. Henryk Pietras SJ, patrolog i bizantynolog, wykładowca Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie i Collegium Bobolanum w Warszawie.

Ks. prof. Henryk Pietras SJ w ciągu czterech dni rekolekcji biskupów wygłosi osiem konferencji na temat odpowiedzialności pasterzy.

Temat I Konferencji, której wysłuchali biskupi, brzmiał: „2 Mch 6,18-31 – kompromis z władzą”. W środę, 22 listopada, uczestnicy rekolekcji wysłuchali Konferencji II: „2 Mch 7,1.20-31 – Siedmiu braci machabejskich i ich matka”, Konferencji III: „Za 10,3-11,3 – Miejsca religii i wiary w hierarchii wartości” oraz Konferencji IV: „Rola pasterzy: żniwiarze czy siewcy?”. We czwartek, 23 listopada, biskupi wysłuchają Konferencji V: „1 Mch 2,15-29 – Niebezpieczna «walka ze złem»”, Konferencji VI: „Klemens Rzymski (patron dnia) i problem zawiści w Kościele” oraz Konferencji VII: „Za 11,4-12,8 – O pasterzach uciskających owce”. Ostatniego dnia ks. Pietras wygłosi Konferencję VIII: „Łk 19,45-48 – Oczyszczenie świątyni z rzeczy zbędnych”.

Biskupi każdy dzień rekolekcji rozpoczynają Eucharystią połączoną z Jutrznią, a kończą Apelem Jasnogórskim. W ciągu dnia przewidziano także czas na modlitwę brewiarzową oraz adorację Najświętszego Sakramentu. Na lekturę duchową, która będzie towarzyszyć biskupom, został wybrany tekst Orygenesa „O modlitwie”. Czwartek będzie dniem pokuty i pojednania. W ostatnim dniu rekolekcji, w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej, zostanie odprawiona Msza Święta za zmarłych biskupów.

BP KEP

Rekolekcje biskupów na Jasnej Górze (21-24.11.2023 r.)