Na Jasnej Górze od 20 do 21 listopada 2023 r. obradowało 396. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Głównymi tematami spotkania były: pierwsza rzymska sesja Synodu o synodalności, nowy program duszpasterski Kościoła w Polsce, ochrona dzieci i młodzieży oraz konflikt w Ziemi Świętej. Po raz pierwszy w Zebraniu Plenarnym KEP uczestniczył nowy nuncjusz apostolski w Polsce abp Antonio Guido Filipazzi, który przekazał listy uwierzytelniające przewodniczącemu Episkopatu abp. Stanisławowi Gądeckiemu.

Komunikat po obradach

Głównym tematem pierwszego dnia obrad 396. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski było podsumowanie rzymskiej sesji XVII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, która odbyła się w październiku br.

 

Z Konferencją Episkopatu Polski spotkał się tego dnia nuncjusz apostolski w Polsce abp Antonio Guido Filipazzi, przekazując listy uwierzytelniające na ręce przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego.

W Zebraniu Plenarnym wzięli udział także goście z zagranicy: abp Emilio Nappa, przewodniczący Rady Wyższej Papieskich Dzieł Misyjnych, przedstawiciele akcji pomocy katolików niemieckich Europie Wschodniej – Renovabis oraz międzynarodowy dyrektor apostolatu Courage skupiającego osoby o skłonnościach homoseksualnych, które podjęły walkę o czystość.

Podczas obrad biskupi zapoznali się z zadaniami wynikającymi z wejścia w życie nowej ustawy, której celem jest wzmocnienie prawnej ochrony dzieci przed przemocą. Prymas Polski abp Wojciech Polak jako delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży przedstawił również stan przygotowania koncepcji kościelnego zespołu niezależnych ekspertów, którego celem ma być zbadanie dramatu wykorzystywania seksualnego w Kościele w Polsce.

Biskupi zapoznali się ze stanem przygotowań do zapowiedzianego przez Papieża Franciszka Roku Jubileuszowego 2025. Podjęli też temat wsparcia modlitewnego i humanitarnego dla wszystkich dotkniętych skutkami wojen i konfliktów, szczególnie w Ziemi Świętej i Ukrainie.

W związku z rozpoczynającą się w pierwszą niedzielę Adwentu nowym rokiem liturgicznym i duszpasterskim, omówili nowy program duszpasterski: „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”. Drugiego dnia obrad dokonali wyborów do gremiów Episkopatu.

Wybory 396. ZP KEP

W czasie obrad biskupi modlili się wspólnie w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej. Pierwszego dnia obrad wieczorem podczas Apelu Jasnogórskiego, a następnego dnia podczas porannej Mszy św.  Za wstawiennictwem Matki Bożej Jasnogórskiej, Królowej Polski, biskupi polecali Bogu wszystkie sprawy Kościoła i Ojczyzny.

BP KEP

Zdjęcie ilustracyjne: K. Świertok/ BP JG

Zobacz też:
Biskupi po obradach o Synodzie i ochronie małoletnich
Przekazanie listów uwierzytelniających przez Nuncjusza Apostolskiego w Polsce
Apel Jasnogórski

Pierwszy dzień obrad 396. Zebrania Plenarnego KEP (Jasna Góra, 20.11.2023 r.)

Przekazanie listów uwierzytelniających przez Nuncjusza Apostolskiego w Polsce Przewodniczącemu KEP (Jasna Góra, 20.11.2023 r.)

Apel Jasnogórski na zakończenie pierwszego dnia 396. Zebrania Plenarnego KEP (Jasna Góra, 20.11.2023 r.)

Msza św. na rozpoczęcie drugiego dnia 396. Zebrania Plenarnego KEP (Jasna Góra, 21.11.2023 r.)

Konferencja prasowa na zakończenie obrad 396. Zebrania Plenarnego (Jasna Góra, 21.11.2023 r.)

BRAK KOMENTARZY